OZON Capital
Платинум
ПИФ Аурум
Аргентум
Феррум (закрыт)
КИФ Аурум (закрыт)
Портрет КИФ Аурум
Проспект эмиссии КИФ Аурум
Отчетность КИФ Аурум
Закрытие КИФ Аурум
Сравнительная таблица фондов
Мы и кризис
Информация по другим фондам
Купить - продать

Новости
Новости рынкa
22 июля 2015 г.
Новости рынкa
21 июля 2015 г.
Новости рынкa
20 июля 2015 г.
Новости рынкa
17 июля 2015 г.
Новости рынкa
16 июля 2015 г.


Пресса о нас
Личный счет: «Без паники»
08 мая 2013 г.
Личный счет: «Каникулы на Кипре»
01 апреля 2013 г.
Личный счет: «Время ставок»
18 марта 2013 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
17 сентября 2012 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
10 сентября 2012 г.
Инвестиционные фонды / КИФ Аурум / Проспект эмиссии КИФ Аурум

Проспект эмиссии - корпоративный инвестиционный фонд "Аурум"

 

С проспектом эмиссии, регламентом и инвестиционной декларацией КИФ Аурум можно ознакомиться ниже на этой странице или скачать в формате *.pdf проспект эмиссии, регламент, инвестиционная декларация


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

Відкритого акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований

корпоративний інвестиційний  фонд «Аурум»

Протокол №4 від 01 вересня 2007р

 

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«АУРУМ»

(ПРИЛЮДНА ПРОПОЗИЦІЯ)

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

1.1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент» (далі – Компанія).

1.2. Скорочене найменування:  ТОВ «Драгон Есет Менеджмент».

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33936496.

1.4. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю.

1.5. Місцезнаходження Компанії:  Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д.

1.6. Телефон/факс:    (044) 490-20-21/(044) 490-20-23.

1.7. Адреса електронної пошти:   infodragon-am.com

1.8. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію: Свідоцтво про державну реєстрацію № 1 068 102 0000 014512 від 22.02.2006р., видане Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією.

1.9. Відомості про посадових осіб Компанії:

Посада 

 П.І.Б 

Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду (%)

Директор

Ісупов Дмитро Юрійович

Часткою в статутному капіталі Фонду не володіє ( 0%)

Заступник директора

Золотухін Андрій Валерійович

Часткою в статутному капіталі Фонду не володіє ( 0%)

Головний бухгалтер

Берлізева Наталія Михайлівна

Часткою в статутному капіталі Фонду не володіє ( 0%)

 

1.10. Перелік інвестиційних фондів, активами яких Компанія здійснює управління та/або створених нею:

• Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Платинум» ТОВ «Драгон Есет Менеджмент» код ЄДРІСІ: 221378;

• Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Терра», недиверсифікованого виду, закритого типу ТОВ «Драгон Есет Менеджмент» код ЄДРІСІ: 233377;

• Пайовий венчурний інвестиційний фонд «КСК – Фонд», недиверсифікованого виду, закритого типу ТОВ «Драгон Есет Менеджмент», код ЄДРІСІ: 233652;

• Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Аурум», код ЄДРІСІ: 132750.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДУ

2.1. Найменування Фонду:

2.1.1. повне:

Українською мовою:

Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Аурум»

Російською мовою: 

Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Аурум»

Англійською мовою: 

Joint stock company «Closed-End  Non-Diversified Corporate Investment Fund «Aurum»

 

2.1.2. скорочене:

Українською мовою:

ВАТ «ЗН КІФ «Аурум»

Російською мовою: 

ОАО «ЗН КИФ «Аурум»

Англійською мовою: 

JSC «CN CIF «Aurum»

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  34601385.

2.3. Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство.

2.4. Місцезнаходження :   Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д.

2.5. Телефон/факс:    (044) 490-20-21/(044) 490-20-23.

2.6.       Адреса електронної пошти:                  відсутня.

2.7. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив державну реєстрацію Фонду як юридичної особи: Свідоцтво про державну реєстрацію № 1 068 102 0000 016808 від 25.09.2006р., видане Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією.

2.8. Дата та номер Свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (ЄДРІСІ):  Свідоцтво № 750 від 21 серпня 2007р.

2.9. Реєстраційний код за ЄДРІСІ Фонду: 132750.

2.10. Термін досягнення нормативів діяльності Фонду: до 21 лютого 2008р.

2.11. Предмет діяльності Фонду: предметом діяльності Фонду є виключно провадження діяльності зі спільного інвестування.

2.12. Мета діяльності Фонду:

• отримання прибутку від діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів акціонерів Фонду;

• забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів Фонду.

2.13. Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно зі статутом фонду – 1000 468 800,00 (Один мільярд чотириста шістдесят вісім тисяч вісімсот) гривень.

2.14. Розмір сплаченого статутного капіталу на дату державної реєстрації Фонду як юридичної особи згідно зі статутом Фонду: 468 800,00 (Чотириста шістдесят вісім тисяч вісімсот) гривень.

2.15. Дата припинення діяльності Фонду: 21 серпня 2010 року.

2.16. Дата початку розрахунків з акціонерами Фонду: не пізніше 20 листопада 2010 року.

2.17. Дані про голову та членів Спостережної ради Фонду:

 

 Посада  

 П.І.Б.

Паспортні дані 

 Освіта

 Кваліфікація

Голова Спостереж-ної ради Президент 

Шевченко Наталя Олександрівна 

СН 668971, виданий 05.12.1997р. Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 

 Вища 

викладач політичної економії, економіст

2.18. Перелік засновників Фонду, які володіють більше ніж 10 відсотками в статутному капіталі Фонду:

• Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33936496.

2.19. Перелік пов’язаних осіб Фонду:

2.19.1. Перелік пов’язаних осіб Фонду, юридичних осіб:

• Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33936496.

2.19.2. Перелік пов’язаних осіб Фонду, фізичних осіб:

• Шевченко Наталя Олександрівна – Голова Спостережної ради – Президент Фонду;

• Золотарьов Олександр Дмитрович – батько Шевченко Н.О.;

• Золотарьова Лариса Миколаївна – мати Шевченко Н.О.;

• Золотарьов Микола Олександрович – брат Шевченко Н.О.

3. ТЕКСТ РЕГЛАМЕНТУ ФОНДУ, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ДЕРЖАВНОЮ КОМІСІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

3.1. Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України відповідно до вимог чинного законодавства 21 серпня 2007р № 750, наводиться в Додатку 1, який є невід’ємною частиною цього проспекту емісії.

4. ДАНІ ПРО ПРОГОЛОШЕНУ ЕМІСІЮ АКЦІЙ ФОНДУ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З МЕТОЮ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

4.1. Загальна номінальна вартість акцій Фонду, які планується розмістити: 1 000 000 000 (Один мільярд) гривень.

4.2. Номінальна вартість: 100 (Сто) гривень.

 

4.3. Запланований курс продажу акцій: 

До прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за їх номінальною вартістю.

Після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за розрахунковою вартістю, але не нижче номінальної вартості. Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу, на дату розрахунку.

4.4. Кількість акцій:  10 000 000 (Десять мільйонів) штук.

4.5. Форма існування акцій: документарна.

4.6. Форма випуску акцій: прості іменні акції.

4.7. Дата початку розміщення випуску акцій: 23.10.2007р.

4.8. Дата закінчення розміщення акцій: 23.04.2010р.

4.9. Адреси місць продажу акцій: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д. Попередні заявки на придбання акцій можна надсилати за електронною адресою: infodragon-am.com

4.10. Права, що надаються власникам акцій Фонду:

• брати участь в управлiннi справами Фонду в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України;

• отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Фонду;

• призначати представників для участі у Загальних зборах та відкликати їх;

• у першочерговому порядку придбавати акції Фонду, що емітуються або були раніше викуплені Фондом;

• на свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Фонду;

• у разі ліквідації Фонду отримати частину вартості його майна, пропорційну розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду;

• інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.11. Порядок розміщення та оплати акцій із зазначенням найменування банківської установи та номера поточного рахунку, на який буде внесено оплату за акції:

• Розміщення акцій Фонду здійснюється відповідно до заявок на придбання акцій (далі по тексту – «Заявки»), які подаються особами, що мають намір стати акціонерами Фонду (далі по тексту – «Інвестори») до Компанії або до торговця цінними паперами (далі по тексту - «Торговець»).

• Акціонери Фонду мають переважне право на придбання акцій. При одночасній подачі Заявок акціонером Фонду, що був внесений в реєстр власників акцій Фонду до початку розміщення акцій цього випуску, та акціонером, що придбав акції Фонду цього випуску, або особою, що не є акціонером Фонду, переважним правом користується заявка акціонера Фонду, що був внесений в реєстр власників акцій Фонду до початку розміщення цього випуску акцій, яка задовольняється виходячи з наявної кількості акцій Фонду, після чого, у разі наявності залишку акцій Фонду, задовольняється заявка акціонера, що придбав акції Фонду цього випуску, або особи, що не є акціонером Фонду (в межах такого залишку).

• Оплата акцій Фонду здійснюється виключно грошовими коштами. Неповна оплата акцій Фонду та оплата в розстрочку не дозволяються.

• Оплата акцій здійснюється Інвестором шляхом перерахування коштів на рахунок Фонду №26505003087700 в АБ «ІНГ Банк Україна», МФО 300539.

• Ціна акцій Фонду при розміщенні може бути збільшена на суму комісійної винагороди у разі розміщення акцій через Торговця, яка не може перевищувати 1% від загальної вартості акцій при їх розміщенні та 1% від загальної вартості акцій при їх викупі.

• Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання акцій Фонду та датою його реєстрації у реєстрі власників акцій Фонду не повинен перевищувати семи календарних днів.

• Заявки на придбання акцій Фонду не відкликаються.

• Мінімальна сума грошових коштів, на яку Інвестор має право придбати акції Фонду (без урахування комісійної винагороди торговця), складає 1000 (Одна тисяча) гривень.

• Зберігач, реєстратор, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна, які уклали з Фондом договори на обслуговування, та їх пов`язані особи не мають права придбавати акції Фонду.

4.12. У разі визнання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій таким, що не відбувся або у разі визнання емісії недобросовісною - Компанія повертає інвесторам у повному обсязі усі залучені кошти в місячний термін з дати закінчення реалізації активів Фонду. У даному випадку термін реалізації активів не повинен перевищувати трьох місяців з дати прийняття відповідного рішення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.13. У разі відмови від випуску акцій кошти повертаються інвесторам протягом одного місяця з дати прийняття Компанією відповідного рішення.

4.14. Строк, порядок та адреси місць виплати дивідендів:  дивіденди по акціях не нараховуються і не виплачуються.

5. ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАТОРІВ ТОРГІВЛІ, НА ЯКИХ ПРОДАВАЛИСЬ АБО ПРОДАЮТЬСЯ АКЦІЇ ФОНДУ:

5.1. Цінні папери Фонду на біржах або позабіржових торговельно-інформаційних системах не продавались та не продаються.

6. ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРОУТРИМУВАЧА

6.1.  Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНГ Реєстратор Україна".

6.2.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31355165.

6.3.  Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А.

6.4.  Телефон/факс: (044) 494-23-64.

6.5.  Серія, номер ліцензії на право здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів: АВ № 362284.

6.6.  Дата видачі ліцензії: 04.09.2007р.

6.7.  Термін дії ліцензії: 04.09.2012р.

7. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАЧА:

7.1.  Повне найменування: Акціонерний банк "ІНГ Банк Україна".

7.2.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21684818.

7.3.  Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А.

7.4.  Телефон/факс: (044) 230-30-30.

7.5.  Серія, номер ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: AБ № 218221.

7.6.  Дата видачі ліцензії: 02.03.2005р.

7.7. Термін дії ліцензії: 15.10.2007р.

8. ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА

8.1.  Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Регістр”.

8.2.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21647622.

8.3.  Місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська 27, кв. 15.

8.4.  Телефон: (044) 235-86-07.

8.5.  Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 0439 від 26.01.2001р., продовжене рішенням АПУ від 15.12.2005р. № 156/6 до 15.12.2010 р.

8.6. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів АБ № 000309 від 27.03.2007р. Строк дії свідоцтва з 27.03.2007р. до 15.12.2010р.

9. ВІДОМОСТІ ПРО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАЧА МАЙНА

9.1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЛБІН».

9.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33308777.

9.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Гоголівська, 8-А.

9.4. Телефон: (044) 251-49-25.

9.5. Номер сертифіката суб’єкта оціночної діяльності: 3014/05.

9.6. Дата видачі сертифікату: 15.02.2005р.

9.7. Термін дії сертифікату: 15.02.2008р.

10. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

10.1. Повна назва: Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Капітал».

10.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30965875.

10.3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д.

10.4. Телефон: (044) 490-71-20.

10.5. Серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Серія АБ № 113278.

10.6. Дата видачі ліцензії: 19.10.2004р.

10.7. Термін дії ліцензії: 19.10.2007р.

 

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю

«Драгон Есет Менеджмент»           _________________________  Ісупов Д.Ю.

 

Головний бухгалтер Товариства з обмеженою

відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент»   _______________  Берлізева Н.М.

 

 

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська фірма «Регістр»        _________________________  Котилко Н.В.

 

 

Голова Спостережної ради – Президент

Відкритого акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований

корпоративний інвестиційний фонд «Аурум»  _______________  Шевченко Н.О.

 

 

Директор Спільного підприємства товариства

з обмеженою відповідальністю «Драгон Капітал»  ____________  Тарабакін Д.В.

 

 


Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Установчими зборами

ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Аурум»

Протокол №1 від 11 вересня 2006 року

Голова Спостережної ради – Президент

ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Аурум»

 

_____________________ Курінний О.М.

 

РЕГЛАМЕНТ

Відкритого акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд

«Аурум»

 

1. Загальні положення

1.1. Регламент Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Аурум» (далі по тексту – Регламент) визначає особливості діяльності Закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Аурум» (далі по тексту – Фонд) як інституту спільного інвестування, створеного у формі відкритого акціонерного товариства виключно для провадження діяльності зі спільного інвестування.

1.2. Регламент розроблений на основі Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі по тексту – Комісія).

1.3. Всі питання, не врегульовані цим Регламентом, регулюються законодавством з питань діяльності інститутів спільного інвестування.

2. Відомості про корпоративний інвестиційний фонд

2.1. Найменування

2.1.1 повне:

Українською мовою:

Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Аурум»

Російською мовою: 

Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Аурум»

Англійською мовою: 

Joint stock company «Closed-End  Non-Diversified Corporate Investment Fund «Aurum»

2.1.2 скорочене:

 

Українською мовою:

ВАТ «ЗН КІФ «Аурум»

Російською мовою: 

ОАО «ЗН КИФ «Аурум»

Англійською мовою: 

JSC «CN CIF «Aurum»

2.2. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію Фонду як юридичної особи, орган, що здійснив реєстрацію - 25 вересня 2006 року, номер запису про державну реєстрацію - 1 068 102 0000 016808, Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація.

2.3. Код за ЄДРПОУ – 34601385 

2.4. Тип фонду – закритий.

2.5. Вид фонду – недиверсифікований.

2.6. Місцезнаходження Фонду – 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д.

2.7. Термін (строк) діяльності Фонду – 3 роки з дня внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

2.8. Розмір початкового статутного фонду – 468 800,00 (чотириста шістдесят вісім тисяч вісімсот) грн.

2.9. Розмір першої емісії акцій – 468 800,00 (чотириста шістдесят вісім тисяч вісімсот) грн.

2.10. Кількість випущених акцій першого випуску – 4 688 (чотири тисячі шістсот вісімдесят вісім) штук.

2.11. Номінальна вартість однієї акції – 100 (сто) гривень.

2.12. Тип акцій – іменна.

2.13. Форма випуску акцій – документарна.

2.14. Дата та номер свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій – 10 листопада 2006 р., реєстраційний номер № 526/1/06.

3. Відомості про засновників Фонду

3.1. Засновником Фонду є Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент», що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського 36-Д, тел. (044) 490-20-21, факс (044) 490-20-23, що зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 22.02.2006 р., про що зроблено запис в журналі обліку реєстраційних справ за № 10681020000014512, ідентифікаційний код – 33936496.

4. Діяльність та заміна компанії з управління активами

4.1. Діяльність компанії з управління активами (надалі – «Компанія»):

4.1.1 Управління активами Фонду на підставі договору про управління активами Фонду (надалі – «Договір про управління активами») здійснює Компанія, що має відповідну ліцензію.

4.1.2 Управління активами Фонду Компанія здійснює в межах повноважень, визначених Договором про управління активами, Статутом Фонду, цим Регламентом та законодавством з питань діяльності інститутів спільного інвестування. У відносинах з третіми особами Компанія діє від імені та в інтересах Фонду.

4.1.3 Компанія здійснює всі дії, направлені на забезпечення діяльності Фонду, в тому числі, але не обмежуючись, розпоряджається активами Фонду, розпоряджається (керує) рахунками Фонду у цінних паперах, поточними та депозитними (вкладними) рахунками Фонду, розпоряджається грошовими коштами Фонду, укладає угоди щодо акцій Фонду та здійснює інші дії, необхідні для повноцінної та ефективної діяльності Фонду.

4.1.4 Під час здійснення діяльності з управління активами Фонду Компанія зобов’язана дотримуватись обмежень, встановлених Статутом Фонду та законодавством з питань діяльності інститутів спільного інвестування.

4.2. Заміна Компанії здійснюється у разі:

4.2.1 затвердження загальними зборами акціонерів Фонду (надалі – «Загальні збори») рішення про розірвання укладеного з Компанією Договору про управління активами та рішення про укладення нового договору про управління активами, а також зобов’язання Спостережної ради здійснити розірвання Договору про управління активами та укладення нового договору про управління активами;

4.2.2 прийняття Компанією рішення про припинення здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування або діяльності з управління активами Фонду;

4.2.3 припинення дії або анулювання Комісією виданої Компанії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування;

4.2.4 закінчення строку (терміну) дії Договору про управління активами та не подовження строку (терміну) дії Договору про управління активами Загальними зборами.

4.2.5 ліквідації Компанії.

4.2.6 інших випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.3. При здійсненні заміни Компанії мають бути виконані всі операції, що необхідні для припинення дії Договору про управління активами та виконання зобов’язань, передбачених Договором про управління активами. При заміні Компанії мають бути здійснені всі передбачені чинним законодавством та Договором про управління активами дії, що спрямовані на захист прав акціонерів Фонду (надалі – «Акціонер»). У разі, якщо після затвердження цього Регламенту набудуть чинність нормативно-правові акти Комісії, які регламентують порядок заміни Компанії, така заміна здійснюється із дотриманням вимог зазначених актів.

5. Діяльність та заміна зберігача активів Фонду

5.1. Діяльність зберігача активів Фонду (надалі – «Зберігач»):

5.1.1 Зберігання активів Фонду у вигляді цінних паперів здійснюється Зберігачем, що має відповідну ліцензію, на підставі договору про обслуговування активів Фонду (далі по тексту – Договір про обслуговування).

5.1.2 Зберігач здійснює зберігання активів (обслуговування) Фонду відповідно до вимог, визначених Договором про обслуговування, Статутом Фонду, цим Регламентом, проспектом емісії цінних паперів Фонду та законодавством з питань діяльності інститутів спільного інвестування.

5.1.3 Фонд може мати лише одного Зберігача. Зберігачу забороняється використовувати активи Фонду для здійснення власних операцій.

5.1.4 Зберігач не несе відповідальності за зобов'язаннями Фонду, а Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями Зберігача. Відповідальність Зберігача щодо Фонду визначається умовами Договору про обслуговування та законодавством з питань діяльності інститутів спільного інвестування.

5.2. Заміна Зберігача здійснюється у разі:

5.2.1 затвердження Загальними зборами рішення про розірвання укладеного зі Зберігачем Договору про обслуговування та рішення про укладення нового договору про обслуговування, а також зобов’язання Спостережної ради здійснити розірвання Договору про обслуговування та укладення нового договору про обслуговування;

5.2.2 прийняття Зберігачем рішення про припинення здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів або діяльності з обслуговування активів Фонду;

5.2.3 припинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

5.2.4 закінчення строку (терміну) дії Договору про обслуговування та не подовження строку (терміну) дії Договору про обслуговування Загальними зборами.

5.2.5 ліквідації Зберігача;

5.2.6 інших випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.3. При здійсненні заміни Зберігача мають бути виконані всі операції, необхідні для припинення дії укладених між Фондом та Зберігачем договорів та виконання зобов’язань, передбачених цими договорами. При заміні Зберігача мають бути здійснені всі передбачені чинним законодавством та вищезазначеними договорами дії, що спрямовані на захист прав Акціонерів та своєчасну передачу активів новому зберігачу. У разі, якщо після затвердження цього Регламенту набудуть чинності нормативно-правові акти Комісії, які регламентують порядок заміни зберігача, така заміна буде здійснюватися із дотриманням вимог зазначених актів.

6. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду

6.1. Вартість чистих активів Фонду визначається Компанією відповідно до Регламенту та нормативно-правових актів Комісії. 

6.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:

 6.2.1. для подачі Комісії звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ;

 6.2.2. на кінець робочого дня, що передує дню прийому заявок на  розміщення / викуп акцій Фонду;

 6.2.3. на кінець останнього робочого дня кварталу;

 6.2.4. при ліквідації Фонду;

 6.2.5. при заміні Компанії.

6.3. До прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за їх номінальною вартістю.

6.4. Ціна, за якою розміщуються акції Фонду, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торгівця цінними паперами.

6.5. Після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, розміщення та викуп акцій Фонду здійснюється Компанією за розрахунковою вартістю, але не нижче номінальної вартості.

6.6. Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу, на дату проведення розрахунку.

6.7. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором (крім випадку, передбаченого п.6.3. цього Регламенту), визначається виходячи з розрахункової вартості акції Фонду, яка встановлюється на кінець дня, що передує дню подання заявки на придбання акцій Фонду. У заявці зазначається кількість акцій, що придбаваються інвестором.

6.8. Вартість акцій Фонду, що викуповуються у інвесторів при ліквідації Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості акцій, що встановлюється на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду, скоригований на кошторис витрат комісії з припинення діяльності Фонду.

7. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю Фонду

7.1. Розмір винагороди Компанії погоджується Спостережною радою Фонду та визначається в договорі про управління активами Фонду.

7.2. За здійснення управління активами Фонду Компанія за рахунок активів Фонду отримує винагороду у розмірі 2,5 (дві цілих п’ять десятих) відсотка від вартості чистих активів Фонду за рік.

7.3. Винагорода Компанії нараховується щомісячно.

7.4. Винагорода сплачується грошовими коштами.

7.5. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.

7.6. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця, засвідчених зберігачем активів Фонду. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.

7.7. За рішенням Спостережної ради Фонду відповідно до цього Регламенту та умов укладеного договору з Компанією, крім винагороди, Компанії може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків від розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в Інвестиційній декларації (Додаток №1 до цього Регламенту) на відповідний фінансовий рік.

7.8. Крім винагороди та премії Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються:

7.8.1 винагорода зберігачу Фонду;

7.8.2 винагорода реєстратору Фонду;

7.8.3 винагорода аудитору Фонду;

7.8.4 винагорода торговцю цінними паперами;

7.8.5 операційні витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:

- реєстраційні послуги; 

- виготовлення бланків цінних паперів Фонду;

- розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;

- нотаріальні послуги;

- послуги депозитарію;

- оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;

- інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду та оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);

- орендна плата;

- рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів Фонду;

- витрати, пов'язані з обслуговуванням акціонерів Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати про сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів Фонду.

7.9. Витрати, зазначені у п.7.8. цього Регламенту (крім винагороди та премії Компанії з управління активами, податків та інших обов’язкових платежів, передбачених чинним законодавством), не повинні перевищувати 5 (п’яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

7.10. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений в п.7.9. цього Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

8. Порядок розподілу прибутку Фонду

8.1. Протягом терміну (строку) діяльності Фонду отриманий Фондом прибуток між Акціонерами не розподіляється. Отриманий Фондом прибуток накопичується та використовується у порядку, встановленому в Інвестиційній декларації Фонду.

8.2. Дивіденди по акціях Фонду не нараховуються та не сплачуються.

9. Порядок та строки викупу акцій Фонду

9.1. Фонд, як інститут спільного інвестування закритого типу, не несе зобов’язань щодо викупу акцій Фонду до закінчення строку діяльності (моменту припинення) Фонду.

9.2. Протягом  терміну роботи Фонду Компанія  має право викупити акції відповідно до поданої заявки на викуп у разі отримання згоди Спостережної ради Фонду. Акції можуть викуповуватись за грошові кошти.

9.3. Після закінчення строку діяльності Фонду Компанія зобов’язана здійснити викуп акцій. Акції можуть викуповуватись за грошові кошти або за рахунок активів Фонду у разі письмової згоди учасника Фонду.

9.4.  До досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп акцій не здійснюється.

9.5. Вимога про викуп акцій надається Компанії у вигляді заявки на викуп акцій Фонду. Заявки на викуп не відкликаються.

9.6. Підставами для відмови в прийомі заявки на викуп акцій є:

9.4.1. рішення Компанії про зупинення розміщення та викупу акцій;

9.4.2. розпорядження уповноваженої особи Комісії про призупинення розміщення та викупу акцій;

9.4.3. рішення Комісії про призупинення або анулювання Ліцензії на здійснення професійної діяльності по управлінню активами  ІСІ;

9.4.4. невідповідність порядку та умовам подання заявок вимогам, зазначеним в проспекті емісії акцій Фонду.

9.7. Строк між подачею інвестором заявки на викуп акцій Фонду та здійснення розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів.

9.8. Викуп акцій Фонду здійснюється за єдиними для всіх Акціонерів цінами, встановленими на певну дату виходячи з вартості чистих активів Фонду, якщо інше в прямій та виключній формі не встановлено чинним законодавством.

9.9. Вартість акцій Фонду, що викуповуються у інвесторів протягом терміну діяльності Фонду, в разі отримання інвестором згоди на викуп акцій від Спостережної ради Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості акцій, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп акцій Фонду, узгодженої Спостережною радою.

9.10. Вартість акцій Фонду, що викуповуються у інвесторів при ліквідації Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості акцій, що встановлюється на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду, скоригований на кошторис витрат комісії з припинення діяльності Фонду.

9.11. Реєстр власників іменних акцій фіксується на дату початку викупу.

9.12. По закінченню строку викупу Фонд ліквідується.

10. Напрями інвестицій

10.1. Напрями інвестицій Фонду викладені в інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

11. Мінімальна вартість договорів (угод) щодо активів Фонду, які підлягають затвердженню спостережною радою Фонду

11.1. Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 75 000 (сімдесят п’ять тисяч) мінімальних заробітних плат на момент укладення такого договору (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), мають бути затверджені спостережною радою Фонду.

11.2. Договори укладені Компанією з порушенням вимог п. 11.1. Регламенту є недійсними.

 

Голова Спостережної ради -

Президент ВАТ «ЗН КІФ «Аурум»            ____________________ Курінний О.М.


Додаток 1

до Регламенту Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Аурум»

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Установчими зборами ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Аурум»

Протокол №1 від 11 вересня 2006 року

Голова Спостережної ради – Президент

ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Аурум»

 

_____________________ Курінний О.М.

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Відкритого акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд

«Аурум»

 

1. Загальні положення

1.1. Повне найменування Фонду - Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Аурум» (далі по тексту – Фонд).

1.2. Фонд створено згідно з рішенням установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Аурум» (Протокол №1 від 11 вересня 2006 року).

2. Мета створення Фонду

2.1. Фонд створено з метою отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування. Мета діяльності Фонду полягає в максимальному зростанні капіталу Фонду шляхом інвестицій переважного обсягу активів Фонду в акції українських компаній, що мають значний потенціал росту.

3. Предмет діяльності Фонду

3.1. Предметом діяльності Фонду є провадження діяльності зі спільного інвестування, пов’язаної із об’єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) грошових коштів Акціонерів в акції інших емітентів та фінансові інструменти з врахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та цією Інвестиційною декларацією.

4. Активи Фонду можуть складатися із:

4.1. цінних паперів вітчизняних та іноземних емітентів, а саме, банків, підприємств всіх галузей народного господарства, державних цінних паперів, доходи за якими гарантовано Кабінетом  Міністрів України, цінних паперів органів місцевого самоврядування, цінних паперів, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, об’єктів нерухомості, грошових коштів в тому числі в іноземній валюті, на банківських поточних рахунках та депозитних рахунках, банківських металів, корпоративних прав, виражених в інших ніж цінні папери формах, а також інших активів, дозволених чинним законодавством України.

5. Обмеження інвестиційної діяльності

5.1. Фонд не має права мати в своїх активах:

5.1.1 цінні папери, випущені Компанією, зберігачем, реєстратором та аудитором (аудиторською фірмою) цього Фонду та їх пов’язаними особами;

5.1.2 цінні папери інших ІСІ;

5.1.3 цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше ніж на двох провідних іноземних біржах чи у торгівельно-інформаційних системах;

5.1.4 векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як 30 відсотків вартості активів Фонду;

5.1.5 похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

5.1.6 цінні папери іноземних емітентів, якщо вартість таких цінних паперів становить понад 20 відсотків вартості активів Фонду.

5.2. Надання позик третім особам за рахунок грошових коштів Фонду не дозволяється.

5.3. Склад та структура активів Фонду повинні відповідати вимогам Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» та нормативно-правовим актам Комісії.

5.4. Обмеження, зазначені у пункті 5.1 цієї інвестиційної декларації, застосовуються через 6 (шість) місяців з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

5.5. При прийнятті рішення про придбання акцій Фонду Інвестор має враховувати наступні можливі фактори ризику:

- економічні ризики, у тому числі можливий загальний несприятливий розвиток національної та/або світової економіки, інфляція, загальна низька ліквідність ринку цінних паперів України;

- можливі негативні зміни в законодавстві, у тому числі зміни податкового законодавства (відміна податкових пільг тощо);

- можливе введення режиму надзвичайного стану, режиму націоналізації, експропріації, набуття чинності нових нормативних актів щодо банківської діяльності, приватизації і обігу цінних паперів (які змінюють умови обігу цінних паперів та/або грошового обігу), анулювання або призупинення дії ліцензії КУА або зберігача, військові дії, стихійні лиха;

- можливе виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на прибутковість операцій на фондовому ринку України;

- особисті ризики Фонду як інституціонального інвестора, у тому числі ризики, пов’язані з недостатнім захистом прав міноритарних акціонерів, ризики, пов‘язані з обмеженим доступом до інформації про компанії, цінні папери яких входять до портфелю Фонду, ризик можливого банкрутства, націоналізації або реприватизація компанії, цінні папери якої входять до портфелю Фонду;

- техногенні ризики та природні катастрофи.

6. Запланований прибуток

6.1. Запланований прибуток Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, що встановлюється Національним банком України.

 

 

Голова Спостережної ради –

Президент ВАТ «ЗН КІФ «Аурум»       _______________________ Курінний О.М


Внимание: Стоимость инвест. сертификатов и акций Фондов может увеличиваться и уменьшаться. Динамика изменений стоимости инвест. сертификатов и акций Фондов в прошлом не определяет динамику изменений стоимости инвестиционных сертификатов и акций Фондов в будущем. Компания не гарантирует доходность инвестиций в паевые и корпоративные инвестиционные фонды. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые и корпоративные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвест. сертификаты или акции, следует внимательно ознакомиться с правилами Фондов.


Общая СЧА фондов
33,609,702 грн.
Фонды в управлении
Платинум
ЦИС*:550.77 грн.-0.91%
СЧА*:15,686,960 грн.-0.91%
ПИФ Аурум
ЦИС*:65.77 грн.-3.55%
СЧА*:3,465,460 грн.-3.55%
Аргентум
ЦИС*:65.40 грн.-4.26%
СЧА*:2,544,183 грн.-4.26%
Лаурус
ЦИС*:3.46554 грн.+0.02%
СЧА*:11,913,099 грн.+0.06%
Значения Индексов
KP-Dragon индекс
2370.16 -2.28%
UX индекс
1662.67 -5.82%
ПФТС индекс
450.76 -3.31%
ЦИС и СЧА на 25 мая 2018 г. **

* ЦИС — Цена инвест. сертификата, акции, пенсионной единицы
* СЧА — Стоимость чистых активов
** ЦИС и СЧА рассчитаны на конец предшествующего рабочего дня

Наши партнеры
Dragon Capital
2008 © Озон Капитал

Rambler's Top100