OZON Capital
Платинум
ПИФ Аурум
Аргентум
Феррум (закрыт)
Портрет ПИФ Феррум
Проспект эмиссии ПИФ Феррум
Отчетность ПИФ Феррум
Закрытие ПИФ Феррум
КИФ Аурум (закрыт)
Сравнительная таблица фондов
Мы и кризис
Информация по другим фондам
Купить - продать

Новости
Новости рынкa
22 июля 2015 г.
Новости рынкa
21 июля 2015 г.
Новости рынкa
20 июля 2015 г.
Новости рынкa
17 июля 2015 г.
Новости рынкa
16 июля 2015 г.


Пресса о нас
Личный счет: «Без паники»
08 мая 2013 г.
Личный счет: «Каникулы на Кипре»
01 апреля 2013 г.
Личный счет: «Время ставок»
18 марта 2013 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
17 сентября 2012 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
10 сентября 2012 г.
Инвестиционные фонды / Феррум / Проспект эмиссии ПИФ Феррум

Проспект эмиссии - паевой инвестиционный фонд "Феррум"

 

С проспектом эмиссии, регламентом и инвестиционной декларацией ПИФ Феррум можно ознакомиться ниже на этой странице или скачать в формате *.pdf проспект эмиссии, регламент, инвестиционная декларация


"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними зборами учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю

 «Драгон Есет Менеджмент»

протокол № 40 від 11 листопада 2009р.

Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Драгон Есет Менеджмент»

_______________________ Ісупов Д.Ю.

 

Проспект емісії

інвестиційних сертифікатів

Закритого недиверсифікованого пайового

інвестиційного фонду «Феррум»

ТОВ «Драгон Есет Менеджмент»

публічне (відкрите) розміщення

Застереження:

Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Феррум», що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих інвестиційних сертифікатів.

1. Характеристика компанії з управління активами

1.1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент» (далі – Компанія з управління активами).

1.2. Скорочене найменування – ТОВ «Драгон Есет Менеджмент».

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33936496.

1.4. Організаційно-правова форма – Товариство з обмеженою відповідальністю.

1.5. Місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д.

1.6. Телефон /факс – (044) 490-20-21 / (044) 490-20-23.

1.7. Дата державної реєстрації – 22.02.2006р. №10681020000014512.

1.8. Орган, що здійснив державну реєстрацію – Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація.

1.9. Відомості про посадових осіб:

Посада   

П. І. Б.

Освіта

Кваліфікація

Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному (складеному)капіталі КУА (%)

 Директор

Ісупов Дмитро Юрійович 

вища

Магістр кібернетики з прикладної математики

Часткою в статутному капіталі не володіє (0%)

Головний бухгалтер 

Берлізева Наталія Михайлівна 

вища

Спеціаліст з фінансів та кредиту 

Часткою в статутному капіталі не володіє (0%)

Голова ревізійної комісії 

Котович Галина Олександрівна 

вища

Магістр з управління міжнародним бізнесом.

Часткою в статутному капіталі не володіє (0%)

Створення наглядової ради статутом Компанії з управління активами не передбачено.

1.10. Перелік засновників:

 Назва  

Організаційно-правова форма

Частка у статутному (складеному) капіталі КУА 

Компанія «Коч Інвестментс Лімітед»(«Coch Investments Limited») 

Міжнародна бізнесова компанія 

50%

Компанія «Оранж Есет Менеджмент Лтд» (Orange Asset Management Ltd.) 

Міжнародне комерційне товариство

50%

1.11. Відомості про пов’язаних осіб:

Інформація про власників та керівника Компанії з управління активами

Група 

№ з/п 

Повна назва  юр. особи – власника (акціонера, учасника) заявника чи П.І.Б. фіз. особи – власника (акціонера, учасника) та посадової особи заявника 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юр. особи - власника заявника або ідентифікаційний номер фіз. особи 

Місцезнаходження юр. особи чи паспортні дані фіз. особи, щодо якої подається інформація 

Частка в стат. фонді (капіталі) КУА,%

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 А

 

Власники–фізичні особи 

 

 

 

 

 

 -

-

 -

 -

 Б

 

Власники – юридичні особи

 

 

 

 

 1. 

Компанія «Коч Інвестментс Лімітед»  («COCH INVESTMENTS LIMITED») 

-

Трайдент Чеймберс, Вікхамс Кей, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські острови

 50

 

 2.

Компанія «Оранж Есет Менеджмент Лтд.» (Orange Asset Management Ltd.) 

 -

Кінгстон Чемберс, P.O. BOX 173, м. Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські острови

  50

 В

 

Керівник компанії з управління активами

 

 

 

 

 

Ісупов Дмитро Юрійович. 

 2793002052

Паспорт серія СН №731227 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26.02.98р

 –

 

 

Усього:

 

 

 100

Інформація про пов’язаних осіб засновників Компанії з управління активами фізичних осіб

 N з/п

П.І.Б. фіз. особи - засновника заявника та її прямих родичів та інших пов’язаних осіб

Іден-тифі-кацій- ний номер 

Символ юр. особи щодо якої існує пов’язаність * 

Іден-тифікаційний код за ЄДРПОУ юр. особи щодо якої існує пов’язаність   

Назва юр. особи щодо якої існує пов’язаність 

Місцезнаход-ження юр. особи щодо якої існує пов’яза-ність   

Частка в стат. фонді (капіталі) пов’язаної особи, % 

Посада в пов’язаній особі 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

* т – торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами, д - депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше господарське товариство (якщо частка  особи чи групи пов’язаних з нею осіб в ньому перевищує 20%)

Інформація про юридичних осіб, в яких власники Компанії з управління активами – юридичні особи –  беруть участь

 N з/п 

Ідентифікацій-ний код за ЄДРПОУ власників   

Символ юр. особи щодо якої існує пов’язаність*

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юр.особи щодо якої існує пов’язаність 

Повна назва юр. особи щодо якої існує пов’язаність  

Місцезнаходження юр. особи щодо якої існує пов’язаність 

Частка у стат.фонді
(капіталі), %

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 1. 

Компанія «Коч Інвестментс Лімітед»  («COCH INVESTMENTS LIMITED»)     

К

33936496

Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д

 50

 2.

 
Компанія «Оранж Есет Менеджмент Лтд.» (Orange Asset Management Ltd.)    

 К

 33936496

Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент»

01033,
м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д 

 50

 

 

 

 

 

 

 

* т – торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами, д - депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше господарське товариство (якщо частка  особи чи групи пов’язаних з нею осіб в ньому перевищує 20%)

Інформація про осіб, які володіють більш ніж 20% статутного фонду юридичних осіб - засновників  компанії з управління активами

N з/п

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
власника 

Ідентифікаційний код за  ЄДРПОУ юр. особи або ідентифіка-ційний номер фіз. особи–учасника власника КУА

Повна назва юр. особи або П.І.Б. фіз.особи - учасника власника КУА  

Місцезнаходження юр. особи або паспортні дані фіз.особи - учасника власника КУА 

Частка у статут-ному
фонді, (капіталі), %

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 1.

Компанія «Коч Інвестментс Лімітед» (Coch Investments Limited)    
 

 -

Ledra Services (Secretaries) Limited

Agiou Pavlou, 15
Ledra House
Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Cyprus

 100

 2.

Компанія «Оранж Есет Менеджмент Лтд.» (Orange Asset Management Ltd.)   

 -

Marvyn Limited

Sea Meadow House P.O. Box 173 Road Town, Tortola British Virgin Islands  

 100

Інформація про юридичних осіб, в яких Компанія з управління активами бере участь

N з/п

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КУА  

Символ юр. особи щодо якої існує пов’язаність* 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юр. особи щодо якої існує пов’язаність  

Повна назва юр. особи щодо якої існує пов’язаність 

Місцезнаходження юр. особи щодо якої існує пов’язаність 

Частка у статут.
фонді (капіта-лі), % 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

* т – торговці цінними паперами, р – незалежні реєстратори, к – компанії з управління активами, д – депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше господарське товариство  (якщо частка  особи в ньому перевищує 5%)

Інформація про пов’язаних осіб керівника Компанії з управління активами

 N з/п

П.І.Б. керівника КУА та його прямих родичів     

Ідентифікаційний номер

Символ юр.особи щодо якої існує пов’язаність * 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юр.особи щодо якої існує пов’язаність  

Повна назва юр.особи щодо якої існує пов’язаність 

Місцезнаходження юр. особи щодо якої існує пов’яза-ність  

Частка в стат. Фонді (капіталі) пов’я-заної особи, % 

Посада в пов’язаній особі

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 1

Директор Ісупов Дмитро Юрійович  

 2793002052

 К

 33936496

Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д

 -

Директор

 2

Директор Ісупов Дмитро Юрійович       -

 2793002052

 І

 32710281

Товариство з обмеженою відповідальністю «Контакт Центр» 

01054,
м. Київ вул. О.Гончара, 79, кв. 8

 25

 -

 3

Сестра
Канюк Наталія Юріївна     

 2534813262

 І

 32710281

Товариство з обмеженою відповідальністю «Контакт Центр» 

01054,
м. Київ вул. О.Гончара, 79, кв. 8

 25

  Директор

 4

Батько Ісупов Юрій Олександрович 

 1578708999

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 5

Мати
Ісупова Лариса Вікторівна 

 1712304902

 -

 -

 -

 -

 -

 -

* т – торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами, д - депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше господарське товариство (якщо частка  особи чи групи пов’язаних з нею осіб в ньому перевищує 20%)

1.12. Перелік інвестиційних фондів, активами яких Компанія здійснює управління та/або створених нею:

№ з/п

Повне найменування ІСІ 

Реєстраційний код за ЄДРІСІ  

Дата внесення до ЄДРІСІ 

Номер свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ

 1

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Платинум»    

 221378

 25.05.2006р.

 № 378

 2

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Терра» недиверсифікованого виду, закритого типу    

 233377

 25.05.2006р.

 № 377

 3

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «КСК-Фонд» недиверсифікованого виду, закритого типу    

 233652

 11.05.2007р.

 № 652

 4 

Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Аурум»   

 132750

 21.08 2007р.

 № 750

 5

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Аргентум»  

 2111349

 06.08.2009 

 №1349

 6

Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Феррум»  

 2321350

 13.08.2009 

 №1350

2. Характеристика інвестиційного фонду:

2.1. Повне найменування – Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ФЕРРУМ».

2.2. Скорочене найменування – ЗН ПІФ «ФЕРРУМ»

2.3. Дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ – «13» серпня 2009р.

2.4. Номер свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ – № 1350.

2.5. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 2321350.

2.6. Термін досягнення нормативів діяльності Фонду не повинен перевищувати шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду.

2.7. Дата ліквідації фонду – «13» серпня 2012 року. Дата початку розрахунків з учасниками не пізніше «13» листопада 2012 року.

2.8. Наглядова рада Фонду не створена.

3. Текст регламенту Фонду, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

3.1. Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України відповідно до вимог чинного законодавства, наводиться у Додатку 1, який є невід’ємною частиною цього проспекту емісії.

4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду:

4.1. Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – 30 000 000 (Тридцять мільйонів) грн.

4.2. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката Фонду – 100 (Сто) грн.

4.3. Запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів Фонду: до дня письмового повідомлення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про досягнення нормативів діяльності Фонду розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю; з дня письмового повідомлення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх розрахунковою вартістю.

Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку цієї розрахункової вартості.

4.4. Визначена вартість чистих активів Фонду оприлюднюється шляхом її розміщення на офіційному сайті Компанії з управління активами – www.dragon-am.com.

4.5. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду – 300 000 (Триста тисяч) інвестиційних сертифікатів.

4.6. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду – бездокументарна.

4.7. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.

4.8. Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду - 20.01.2010р., але не раніше ніж через десять днів після опублікування зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Феррум» у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також за умови присвоєння інвестиційним сертифікатам Фонду міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

4.9. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду - 20.07.2010р., але не раніше ніж через шість місяців від дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.10. Адреси місць придбання інвестиційних сертифікатів Фонду:

- м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д;

- м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52а.

4.11. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду:

- брати участь у роботі Наглядової ради Фонду;

- впливати на роботу Компанії з управління активами у випадках та в межах, прямо передбачених законами України;

- відчужувати належні їм на праві власності інвестиційні сертифікати з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та/або документами Фонду чи Компанії з управління активами;

- інші права, що передбачені чинним законодавством.

Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права. Учасники Фонду не мають права втручатися у діяльність Компанії з управління активами, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

4.12. Порядок розміщення та оплати інвестиційних сертифікатів:

4.12.1. Розміщення та оплата інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється згідно вимог чинного законодавства.

4.12.2. Кожна особа має право придбати інвестиційні сертифікати Фонду шляхом здійснення наступних дій:

- подання до Компанії з управління активами та/або до торговця цінними паперами письмової заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду;

- укладання відповідного договору купівлі-продажу вказаної кількості інвестиційних сертифікатів Фонду та укладення договору про відкриття рахунку у цінних паперах (у разі відсутності такого рахунку);

- здійснення оплати ста відсотків вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які зазначені в договорі;

- подання зберігачу розпорядження на зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на власний рахунок у цінних паперах їх власника у зберігача протягом строку, встановленого чинним законодавством.

4.12.3. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються кожного робочого дня з 11-ї до 17-ї години та повинні відповідати вимогам встановленим чинним законодавством.

4.12.4. У разі, коли заявник є фізичною особою, заявка на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду засвідчується підписом заявника або підписом представника заявника, який має відповідні повноваження. У разі, коли заявник є юридичною особою, заявка на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду засвідчується підписом уповноваженої особи заявника та печаткою заявника.

4.12.5. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються.

4.12.6. Компанія з управління активами не має права відмовити у задоволенні належним чином поданої заявки за наявності нерозміщених серед учасників Фонду інвестиційних сертифікатів, окрім випадків, коли Сторони не дійдуть згоди щодо умов (ціна, строки) договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.12.7. Компанія з управління активами має право відмовити у задоволенні належним чином поданої заявки, якщо всі випущені інвестиційні сертифікати Фонду перебувають у власності інших осіб.

4.12.8. Ціна продажу вказаної у заявці кількості інвестиційних сертифікатів зазначається в договорі купівлі-продажу.

4.12.9. Форма оплати вартості інвестиційних сертифікатів Фонду – грошові кошти. Грошові внески здійснюються шляхом перерахування коштів на рахунок Фонду в порядку та на умовах, передбачених договором купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.13. Мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яку може придбати інвестор, складає 10 (Десять) штук.

4.14. Строк, порядок та адреси місць виплати дивідендів:

4.14.1. Порядок розподілу прибутку затверджує Рада Фонду.

4.14.2. Прибуток Фонду, що залишився після покриття витрат, визначених у розділі 4 Регламенту, розподіляється серед учасників пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.

4.14.3. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат та строк виплати дивідендів визначається Радою Фонду.

4.14.4. У разі прийняття Радою Фонду  рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів учасникам здійснюється згідно чинного законодавства.

4.14.5. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявою учасника та згідно чинного законодавства.

4.14.6. Дивіденди виплачуються за адресою(-ами):

- м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д;

- м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52а.

4.15. Повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється після реєстрації Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду шляхом опублікування Компанією з управління активами Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в строки, що встановлені чинним законодавством.

4.16. Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів (активів) фонду на покриття збитків компанії з управління активами:

4.16.1. Емітент не має права використовувати кошти Фонду для покриття збитків компанії з управління активами.

4.16.2. Компанія з управління активами в своїй діяльності додержується обмежень, визначених у статті 30 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

4.17. У разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів, або у разі визнання в установленому законодавством порядку випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся, чи визнання емісії недобросовісною, Компанія з управління активами повертає інвесторам залучені шляхом розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду кошти у порядку та терміни, визначені чинним законодавством.

4.18. Розподіл прибутків Фонду між власниками інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

5. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів фонду:

5.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється вперше.

6. Дані про депозитарну установу:

6.1. Повне найменування – Відкрите акціонерне товариство «Міжрегіональний фондовий союз».

6.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 24917996.

6.3. Місцезнаходження – 01032, м. Київ, вул. Вєтрова, буд. 7-Б.

6.4. Телефон/факс – (044) 238-61-92/ (044)238-61-94.

6.5. Серія та номер ліцензії на депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів - АВ №189728.

6.6. Дата видачі ліцензії – 07.11.2006р.

6.7. Термін дії ліцензії – 07.11.2016р.

7. Дані найменування організаторів торгівлі, на яких цінні папери, випущені компанією з управління активами, перебувають на біржових торгах :

7.1. Цінні папери, що випущені Компанією, не перебувають на біржових торгах організаторів торгівлі.

8. Дані про зберігача:

8.1. Повне найменування – Акціонерний банк «ІНГ Банк Україна».

8.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21684818.

8.3. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А.

8.4. Телефон – (044) 230-30-30.

8.5. Серія та номер ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – AВ № 376646.

8.6. Дата видачі ліцензії – 16.10.2007р.

8.7. Термін дії ліцензії – 16.10.2012р.

9.  Дані про аудитора:

9.1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Регістр»;

9.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21647622

9.3. Місцезнаходження – 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 27, кв.15.

9.4. Телефон – (044) 235-86-07.

9.5. Номер та дата видачі Аудиторською палатою України свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги - Свідоцтво № 0439 від 26.01.2001р., продовжене рішенням АПУ від 15.12.2005р. № 156/6. Термін дії - до 15.12.2010 р.

9.6. Номер та дата видачі Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів – реєстраційний номер Свідоцтва № 337, серія та номер Свідоцтва АБ 000309 від 27.03.2007р. Термін дії - до 15.12.2010р.

10.  Дані про торговця цінними паперами:

10.1. Повне найменування – Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ».

10.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 30965875.

10.3. Місцезнаходження – 01033, м. Київ,  вул.  Саксаганського, 36-Д.

10.4. Телефон/факс – (044) 490-71-20 / (044) 490-71-21.

10.5. Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг – серія АВ № 376683, дата видачі ліцензії – 19.10.2007р. терміном дії до 20.10.2012р.

10.6. Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність – серія АВ № 376681, дата видачі ліцензії – 19.10.2007р. терміном дії до 20.10.2012р.

 

Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Драгон Есет Менеджмент»   _________________________  Ісупов Д.Ю.

 

Головний бухгалтер

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Драгон Есет Менеджмент»   _________________________  Берлізева Н.М.

 

Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська фірма «Регістр»   _________________________  Котилко Н.В.

 

«ПОГОДЖЕНО»:

Директор

Спільного підприємства товариства

з обмеженою відповідальністю

«ДРАГОН КАПІТАЛ»                         _________________________  Тарабакін Д.В.

 

 


Додаток 1

До Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Феррум» ТОВ «Драгон Есет Менеджмент»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент»

Протокол № 39 від  11 листопада 2009р.

Директор

 Товариства з обмеженою відповідальністю

«Драгон Есет Менеджмент»

 

___________________ Ісупов Д.Ю.

 

РЕГЛАМЕНТ

ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО

 ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ФЕРРУМ»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

Цей Регламент Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ФЕРРУМ» Товариства з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент» (далі за текстом – «Регламент») розроблено відповідно до Законів України та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (далі за текстом – також «Комісія») з метою врегулювання особливостей створення та діяльності Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ФЕРРУМ» Товариства з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент» (далі за текстом – «Фонд»).

1. Відомості про Фонд.

1.1. Повне найменування пайового інвестиційного Фонду – Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ФЕРРУМ».

1.2. Скорочене найменування пайового інвестиційного Фонду - ЗН ПІФ «ФЕРРУМ».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Строк діяльності - 3 (Три) роки з дати реєстрації Фонду у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі за текстом – «ЄДРІСІ»).

1.4. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду – бездокументарна.

1.5. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.

2. Відомості про компанію з управління активами.

2.1. Повне найменування компанії з управління активами - Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент» (далі за текстом – «Компанія»).

2.2. Код за ЄДРПОУ – 33936496.

2.3. Місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д.

2.4. Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами: діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування; діяльність з управління активами пенсійних фондів – АВ № 115164 видана 04.05.2006р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України (термін дії з 04.05.2006р. до 04.05.2011р.)

2.5. Керівник виконавчого органу – Директор, Ісупов Дмитро Юрійович.

2.6. Телефон/факс – (044)  490-20-21 /(044)  490-20-23.

2.7. Адреса електронної пошти – infodragon-am.com.

3. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності Наглядової ради Фонду.

3.1. З метою нагляду за діяльністю Фонду з числа учасників Фонду (далі – «Учасник») утворюється Наглядова рада Фонду (надалі – «Рада Фонду») у складі 3 (трьох) осіб.

3.2. Учасник має право бути обраним до складу Ради або призначити свого представника за умови придбання ним не менше ніж 100 000 (Сто тисяч) інвестиційних сертифікатів Фонду.

3.3. У разі небажання учасника Фонду входити до складу Ради він може письмово делегувати свої повноваження іншому учаснику згідно чинного законодавства України, або за письмовою заявою відмовитися від участі у Раді.

3.4. До компетенції Ради належить:

3.4.1. Обрання та переобрання Голови та Секретаря Ради.

3.4.2. Затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації Фонду, що приймаються уповноваженим органом Компанії.

3.4.3. Затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою), торговцем цінними паперами та незалежним оцінювачем майна.

3.4.4. Затвердження розміру премії, що виплачується Компанії.

3.4.5. Затвердження розміру винагороди Компанії.

3.4.6. Затвердження порядку розподілу прибутку Фонду.

3.4.7. Прийняття рішення про виплату дивідендів та визначення їх розміру та строків виплати.

3.5. Компанія зобов’язана після виконання Фондом вимог чинного законодавства України щодо мінімального обсягу активів для пайових фондів та визнання Фонду таким, що відбувся, при наявності осіб, які мають право увійти до складу Ради, скликати перше засідання Ради.

3.6. Скликання першого засідання Ради здійснюється Компанією на підставі даних про власників інвестиційних сертифікатів Фонду на день виконання Фондом вимог п.3.5 цього Регламенту. Компанія повинна сповістити осіб, що мають право бути включеними до складу Ради, не менше ніж за 7 (сім) робочих днів до початку засідання.

3.7. Якщо в результаті відчуження членом Ради інвестиційних сертифікатів Фонду, кількість належних йому інвестиційних сертифікатів Фонду стала меншою ніж кількість, зазначена в п. 3.2 цього Регламенту, такий член Ради виключається з її складу.

3.8. У разі, якщо після створення Ради будь-який з учасників Фонду став власником інвестиційних сертифікатів Фонду в кількості, передбаченій п. 3.2 цього Регламенту, він отримує право бути обраним до складу Ради при наступному її переобранні.

3.9. Голосувати на засіданнях Ради можуть лише власники інвестиційних сертифікатів Фонду або їх уповноважені представники, повноваження яких мають бути підтверджені належним чином відповідно до чинного законодавства. Уповноважений представник Компанії та зберігача можуть брати участь в засіданні Ради з правом дорадчого голосу.

3.10. На першому засіданні Ради обов’язковим питанням порядку денного є обрання зі складу учасників, які мають право входити до складу Ради, Голови Ради. До моменту обрання Голови Ради засідання веде уповноважений представник Компанії, який передає свої повноваження по веденню засідання обраному Голові Ради одразу після голосування з питання його обрання. При цьому Компанія зобов’язана поставити питання про обрання Голови Ради першим у порядку денному.

3.11. Голова Ради обирається присутніми на засіданні членами Ради з їх числа простою більшістю голосів та може бути переобраним у будь-який час.

3.12. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менше як двох третин складу Ради. Кожен член Ради має тільки один голос.

3.13. Чергові засідання Ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Голова Ради організовує її роботу та головує на засіданнях Ради. Під час відсутності голови Ради його повноваження на засіданнях здійснює один з членів Ради за її рішенням.

3.14. Протокол засідання Ради складається не пізніше 5 (П’яти) робочих днів після проведення її засідання та один з примірників протоколу надається керівнику Компанії.

 У протоколі засідання зазначаються:

- місце та дата його проведення;

- особи, які брали участь у засіданні;

- порядок денний засідання;

- питання, винесені на голосування, підсумки голосування та прийняті рішення.

 Протокол засідання Ради підписується всіма членами Ради, що приймали участь у засіданні.

3.15. У разі відсутності передбаченої для створення Ради мінімальної кількості учасників, які придбали та володіють інвестиційними сертифікатами Фонду в кількості передбаченій п. 3.2 цього Регламенту, функції Ради тимчасово виконуються уповноваженим органом Компанії.

3.16. У разі зменшення мінімальної кількості учасників – членів Ради, засідання Ради не скликаються до моменту досягнення необхідної кількості учасників - членів Ради, а виконання функцій Ради тимчасово переходить до уповноваженого органу Компанії.

4. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів такого фонду.

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 липня 2002 року № 201 зі змінами та доповненнями (далі за текстом – «Положення»). У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, вартість чистих активів Фонду визначатиметься згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

4.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду станом:

- на останній день місяця;

- на дату, починаючи з якої до складу та структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;

- на день складання інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);

- на кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду;

- на день прийняття рішення про заміну Компанії;

- на день прийняття рішення про припинення Фонду;

- на день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

4.3. До дня письмового повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності Фонду, Компанія розміщує інвестиційні сертифікати Фонду за їх номінальною вартістю.

4.4. З дня письмового повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією за їх розрахунковою вартістю.

4.5. Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку цієї розрахункової вартості.

4.6. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвесторами (крім випадку, передбаченого пунктом 4.3. цього Регламенту), визначається, виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду. Ціна, за якою здійснюється розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, може збільшуватись лише на суму комісійної винагороди торговців цінними паперами Фонду, що здійснюють розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.7. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду в обігу, що встановлена на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду, яка скоригована на кошторис витрат комісії з ліквідації фонду.

4.8. Компанія буде намагатися при ліквідації Фонду забезпечити виплати всім учасникам Фонду за їх інвестиційними сертифікатами за ціною, не нижчою за їх номінальну вартість.

5. Порядок розподілу прибутку Фонду.

5.1. Порядок розподілу прибутку затверджує Рада Фонду.

5.2. Прибуток Фонду, що залишився після покриття витрат, визначених у розділі 8 цього Регламенту, розподіляється серед учасників пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.

5.3. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат та строк їх  виплати визначається Радою Фонду.

5.4. У разі прийняття Радою рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів учасникам здійснюється згідно чинного законодавства.

5.5. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявою учасника та згідно чинного законодавства.

6. Інвестиційні сертифікати Фонду: порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією на вимогу інвесторів, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

6.1. Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який випущено в бездокументарній формі. Інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права, а саме:

- право власності учасника на частку активів Фонду;

- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;

- інші права, що передбачені цим Регламентом та чинним законодавством.

6.2. Кількість інвестиційних сертифікатів може визначатися лише цілим числом (не може бути виражена дробовим числом).

6.3. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду можливе серед юридичних та фізичних осіб.

6.4. Зберігач, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна, з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов`язані особи, не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду.

6.5. Відповідно до діючого законодавства Компанія зобов’язана викупити інвестиційні сертифікати Фонду у разі ліквідації Фонду.

6.6. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України.

6.7. Вимоги про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються у формі заявок на викуп цінних паперів Фонду за формами згідно з чинним законодавством (надалі також – «Заявки на викуп»).

6.8. Заявки на викуп можуть прийматися не раніше як з дня письмового повідомлення Комісії про досягнення Фондом нормативів його діяльності та визнання випуску таким, що відбувся і в терміни, установлені проспектом емісії цінних паперів Фонду.

6.9. Заявки на викуп подаються Компанії та/або торговцю цінними паперами в порядку відповідно до проспекту емісії цінних паперів Фонду.

6.10. Заявки на викуп не відкликаються.

6.11. У прийманні заявок на викуп може бути відмовлено у випадках передбачених чинним законодавством.

6.12. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат в обігу.

6.13. Строк між подачею учасником Фонду заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати термін, встановлений чинним законодавством.

6.14. Грошові розрахунки з учасником здійснюються шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок вказаний учасником у Заявці на викуп.

7. Напрями інвестицій Фонду викладені в Інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

8. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів такого Фонду.

8.1. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.

8.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно грошовими коштами.

8.3. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця, засвідчених зберігачем активів Фонду.

8.4. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

8.5. Граничний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 (П’ять) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Комісії. Остаточний розмір винагороди Компанії встановлюється Радою Фонду.

8.6. За рішенням Ради Фонду, крім винагороди, Компанії може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в Інвестиційній декларації Фонду (Додаток №1 до цього Регламенту) на відповідний фінансовий рік.

8.7. Крім винагороди Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу Фонду;

- винагорода аудитору Фонду;

- винагорода торговцям цінними паперами;

- винагорода оцінювачу майна Фонду;

- операційні витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:

• реєстраційні послуги;

• розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;

• нотаріальні послуги;

• послуги депозитарію;

• оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;

• інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);

• орендна плата;

• рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів Фонду.

8.8. Витрати, зазначені у п.8.7. цього Регламенту (крім винагороди та премії Компанії, податків та інших обов’язкових платежів, передбачених чинним законодавством), не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

8.9. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

9. Порядок припинення діяльності Фонду.

Фонд припиняє свою діяльність в зв’язку з закінченням терміну, на який він був створений, а також за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Ліквідація Фонду до закінчення строку його діяльності, встановленого цим Регламентом, є можливою  за умови згоди всіх його учасників.  

Порядок припинення діяльності Фонду та проведення розрахунків з його учасниками регулюється чинним законодавством України.

10. Заключні положення.

Цей Регламент вступає в дію з моменту його реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Зміни та доповнення до Регламенту затверджуються Радою Фонду, у разі її створення, або уповноваженим органом Компанії та вступають в силу з дня їх реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

 

 

Директор    __________________________ Ісупов Д.Ю.

 

 


Додаток 1

До Регламенту Закритого недиверсифікованого

Пайового інвестиційного фонду «ФЕРРУМ»

ТОВ «Драгон Есет Менеджмент»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент»

Протокол № 39 від  11 листопада 2009р.

Директор

 Товариства з обмеженою відповідальністю

«Драгон Есет Менеджмент»

 

___________________ Ісупов Д.Ю

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Закритого недиверсифікованого пайового

інвестиційного фонду «ФЕРРУМ»

Товариства з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент»

1. Повне найменування Фонду: Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ФЕРРУМ».

2. Рішення про створення Фонду: Фонд створено згідно з рішенням Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент» (Протокол № 34 від 24 червня 2009р.).

3. Мета створення Фонду: залучення грошових коштів інвесторів та забезпечення їх приросту шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування.

4. Активи Фонду можуть  складатися з:

- цінних паперів (цінних паперів вітчизняних та іноземних емітентів, державних цінних паперів, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, цінних паперів іноземних держав, цінних паперів органів місцевого самоврядування);

- грошових коштів (в тому числі в іноземній валюті), включаючи грошові кошти, що зберігаються на  депозитних банківських рахунках;

- банківських металів.

5. Обмеження інвестиційної діяльності:

 Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Активи Фонду формуються з дотриманням вимог, визначених в Законі України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

6. Ризики, що пов’язані з інвестуванням.

Ризики, що пов’язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів,

в тому числі, що пов’язані з:

- світовими фінансовим кризами;

- можливістю дефолту держави за своїми зобов’язаннями;

- банкрутством емітента;

- змінами світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках;

- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

7.  Запланований прибуток:

Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

 

Директор    __________________________ Ісупов Д.Ю.


Внимание: Стоимость инвест. сертификатов и акций Фондов может увеличиваться и уменьшаться. Динамика изменений стоимости инвест. сертификатов и акций Фондов в прошлом не определяет динамику изменений стоимости инвестиционных сертификатов и акций Фондов в будущем. Компания не гарантирует доходность инвестиций в паевые и корпоративные инвестиционные фонды. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые и корпоративные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвест. сертификаты или акции, следует внимательно ознакомиться с правилами Фондов.


Общая СЧА фондов
33,609,702 грн.
Фонды в управлении
Платинум
ЦИС*:550.77 грн.-0.91%
СЧА*:15,686,960 грн.-0.91%
ПИФ Аурум
ЦИС*:65.77 грн.-3.55%
СЧА*:3,465,460 грн.-3.55%
Аргентум
ЦИС*:65.40 грн.-4.26%
СЧА*:2,544,183 грн.-4.26%
Лаурус
ЦИС*:3.46554 грн.+0.02%
СЧА*:11,913,099 грн.+0.06%
Значения Индексов
KP-Dragon индекс
2370.16 -2.28%
UX индекс
1662.67 -5.82%
ПФТС индекс
450.76 -3.31%
ЦИС и СЧА на 25 мая 2018 г. **

* ЦИС — Цена инвест. сертификата, акции, пенсионной единицы
* СЧА — Стоимость чистых активов
** ЦИС и СЧА рассчитаны на конец предшествующего рабочего дня

Наши партнеры
Dragon Capital
2008 © Озон Капитал

Rambler's Top100