OZON Capital
Пенсионная реформа
Все о НПФ
Виды НПФ
Контрагенты НПФ
Органы управления НПФ
Гарантии
Пенсионные взносы
Пенсионные выплаты
Налогообложение
ОНПФ "Лаурус"
"Лаурус" - Физическим лицам
"Лаурус" - Юридическим лицам
Основные термины
Вопросы и ответы

Новости
Новости рынкa
22 июля 2015 г.
Новости рынкa
21 июля 2015 г.
Новости рынкa
20 июля 2015 г.
Новости рынкa
17 июля 2015 г.
Новости рынкa
16 июля 2015 г.


Пресса о нас
Личный счет: «Без паники»
08 мая 2013 г.
Личный счет: «Каникулы на Кипре»
01 апреля 2013 г.
Личный счет: «Время ставок»
18 марта 2013 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
17 сентября 2012 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
10 сентября 2012 г.
Пенсионные фонды / Все о НПФ

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) - юридична особа, створена відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам фонду.

Недержавні пенсійні фонди бувають трьох видів:відкриті, корпоративні та професійні.

Основна мета НПФ – забезпечити громадян пенсійними заощадженнями додатково до державної пенсії. Таким чином, недержавне пенсійне забезпечення через НПФ функціонує не замість загальнообов’язкового пенсійного страхування, а доповнює його.

Цілі НПФ:

  • Довгострокове накопичення капіталу.
  • Захист накопичень від інфляції.
  • Ефективне управління заощадженнями.
  • Управління розміром пенсії та часом її отримання.

Механізм роботи НПФ достатньо простий:

Вкладник (юридична або фізична особа), яка на підставі пенсійного контракту здійснює внески у НПФ на користь учасника – фізичної особи, яка у майбутньому буде отримувати додаткові пенсійні виплати. В пенсійному контракті, який укладається між вкладником та фондом, зазначаються всі умови співпраці.

Пенсійні внески на користь учасника НПФ (майбутнього пенсіонера) можуть здійснювати:

  • роботодавець цього учасника;
  • професійна спілка, членом якого являється учасник;
  • сам учасник;
  • подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід і баба учасника фонду, діти подружжя учасника фонду, у тому числі усиновлені ним (нею) діти, батьки подружжя учасника фонду.

Всі внески до НПФ є власністю учасника, незалежно від того, хто їх здійснював.

Кошти учасника, накопичені у НПФ, обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку. Інформація про стан такого рахунку надається учаснику фонду один раз на рік безкоштовно, або платно за його письмовою заявою.

Пенсійні накопичення учасників знаходяться на окремому рахунку недержавного пенсійного фонду у Зберігача, який стежить за цільовим використанням коштів НПФ, а у випадку виявлення порушень, інформує відповідні державні органи.

Адміністратор фонду виконує всі «організаційні» функції: співпрацює з учасниками та вкладниками, залучає внески, здійснює виплати та веде персоніфікований облік учасників.

Накопичені кошти інвестуються компанією з управління активами (КУА) з метою отримання інвестиційного прибутку та захисту від інфляції. Діяльність КУА регламентується законодавством та Інвестиційною декларацією фонду.

У майбутньому, за умови настання підстав, передбачених законодавством, учасник отримує пенсійні виплати зі своїх накопичених коштів.


Общая СЧА фондов
33,987,731 грн.
Фонды в управлении
Платинум
ЦИС*:555.85 грн.-0.89%
СЧА*:15,831,600 грн.-0.89%
ПИФ Аурум
ЦИС*:68.19 грн.-3.10%
СЧА*:3,593,178 грн.-3.09%
Аргентум
ЦИС*:68.31 грн.-4.19%
СЧА*:2,657,373 грн.-4.19%
Лаурус
ЦИС*:3.46478 грн.+0.02%
СЧА*:11,905,580 грн.+0.02%
Значения Индексов
KP-Dragon индекс
2425.41 -2.53%
UX индекс
1765.33 -3.39%
ПФТС индекс
466.20 -2.49%
ЦИС и СЧА на 24 мая 2018 г. **

* ЦИС — Цена инвест. сертификата, акции, пенсионной единицы
* СЧА — Стоимость чистых активов
** ЦИС и СЧА рассчитаны на конец предшествующего рабочего дня

Наши партнеры
Dragon Capital
2008 © Озон Капитал

Rambler's Top100