OZON Capital
Пенсионная реформа
Все о НПФ
Виды НПФ
Контрагенты НПФ
Органы управления НПФ
Гарантии
Пенсионные взносы
Пенсионные выплаты
Налогообложение
ОНПФ "Лаурус"
"Лаурус" - Физическим лицам
"Лаурус" - Юридическим лицам
Основные термины
Вопросы и ответы

Новости
Новости рынкa
22 июля 2015 г.
Новости рынкa
21 июля 2015 г.
Новости рынкa
20 июля 2015 г.
Новости рынкa
17 июля 2015 г.
Новости рынкa
16 июля 2015 г.


Пресса о нас
Личный счет: «Без паники»
08 мая 2013 г.
Личный счет: «Каникулы на Кипре»
01 апреля 2013 г.
Личный счет: «Время ставок»
18 марта 2013 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
17 сентября 2012 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
10 сентября 2012 г.
Все о НПФ / Контрагенты НПФ

ВКЛАДНИК (особа, яка здійснює внески до НПФ)

Вкладником недержавного пенсійного фонду (в залежності від виду фонду) може бути:

 • роботодавець;
 • професійна спілка;
 • сам учасник;
 • подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід і баба учасника фонду, діти подружжя учасника фонду, у тому числі усиновлені ним (нею) діти, батьки подружжя учасника фонду.

Вкладник самостійно визначає розмір та періодичність внесків.

УЧАСНИК (особа, на користь якої здійснюються внески до НПФ)

Учасниками НПФ можуть бути тільки фізичні особи. Участь у недержавному пенсійному фонді є добровільною. Фізична особа може бути учасником кількох пенсійних фондів на власний вибір. Усі кошти, накопичені в пенсійному фонді є повною власністю учасника.

У відкритому фонді учасники - це громадяни України, іноземці, особи без громадянства.

У корпоративному фонді коло учасників обмежується тільки працівниками підприємства - засновника такого фонду або роботодавця – платника, що приєднався до такого фонду на основі договору.

Учасниками професійного пенсійного фонду можуть бути тільки фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності (занять).

АДМІНІСТРАТОР НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Юридична особа, яка має ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,  на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів. Адміністратор діє від імені НПФ в інтересах його учасників, а саме:

 • укладає пенсійні контракти;
 • веде персоніфікований облік учасників НПФ;
 • забезпечує здійснення пенсійних виплат;
 • надає фонду рекламні та агентські послуги;
 • веде бухгалтерський облік фонду;
 • складає та подає звітність відповідно до вимог чинного законодавства.

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ (КУА)

Компанія, що діє на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), яка видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

 • провадить аналіз фондового ринку;
 • інвестує активи НПФ відповідно до інвестиційної декларації;
 • забезпечує прибутковість пенсійних активів.

БАНК-ЗБЕРІГАЧ

Банк, який має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності із зберігання активів недержавних пенсійних фондів. Зберігач НПФ:

 • відкриває та веде рахунки недержавного пенсійного фонду;
 • забезпечує зберігання цінних паперів;
 • контролює діяльність КУА та Адміністратора щодо дотримання інвестиційної декларації НПФ.

НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР

Аудитор повинен відповідати вимогам, що встановлені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Аудитор здійснює:

 • перевірку діяльності НПФ;
 • перевірку діяльності Адміністратора;
 • перевірку діяльності КУА;
 • перевірку діяльності Зберігача.

Аудиторські перевірки проводяться не рідше одного разу на рік за рахунок коштів суб’єкта, що перевіряється. Результати аудиторських перевірок підлягають оприлюдненню.


Общая СЧА фондов
33,609,702 грн.
Фонды в управлении
Платинум
ЦИС*:550.77 грн.-0.91%
СЧА*:15,686,960 грн.-0.91%
ПИФ Аурум
ЦИС*:65.77 грн.-3.55%
СЧА*:3,465,460 грн.-3.55%
Аргентум
ЦИС*:65.40 грн.-4.26%
СЧА*:2,544,183 грн.-4.26%
Лаурус
ЦИС*:3.46554 грн.+0.02%
СЧА*:11,913,099 грн.+0.06%
Значения Индексов
KP-Dragon индекс
2370.16 -2.28%
UX индекс
1662.67 -5.82%
ПФТС индекс
450.76 -3.31%
ЦИС и СЧА на 25 мая 2018 г. **

* ЦИС — Цена инвест. сертификата, акции, пенсионной единицы
* СЧА — Стоимость чистых активов
** ЦИС и СЧА рассчитаны на конец предшествующего рабочего дня

Наши партнеры
Dragon Capital
2008 © Озон Капитал

Rambler's Top100