OZON Capital
Пенсионная реформа
Все о НПФ
Виды НПФ
Контрагенты НПФ
Органы управления НПФ
Гарантии
Пенсионные взносы
Пенсионные выплаты
Налогообложение
ОНПФ "Лаурус"
"Лаурус" - Физическим лицам
"Лаурус" - Юридическим лицам
Основные термины
Вопросы и ответы

Новости
Новости рынкa
22 июля 2015 г.
Новости рынкa
21 июля 2015 г.
Новости рынкa
20 июля 2015 г.
Новости рынкa
17 июля 2015 г.
Новости рынкa
16 июля 2015 г.


Пресса о нас
Личный счет: «Без паники»
08 мая 2013 г.
Личный счет: «Каникулы на Кипре»
01 апреля 2013 г.
Личный счет: «Время ставок»
18 марта 2013 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
17 сентября 2012 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
10 сентября 2012 г.
Все о НПФ / Гарантии

Діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення контролюється цілою низкою державних органів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, стежить за правомірністю діяльності недержавного пенсійного фонду і Адміністратора.

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку підконтрольна Компанія з управління активами.

Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює нагляд за діяльністю зберігача.

Аудиторська палата України контролює діяльність Аудитора.

Розділення функцій і розмежування коштів учасників НПФ.

Функції збору, зберігання і управління пенсійними активами розділені між трьома суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення – Адміністратором, Компанією з управління активами (КУА) та Банком – Зберігачем.

Активи НПФ не можуть передаватися на банківські рахунки Адміністратора, КУА, чи будь-якої іншої організації або особи, а повинні знаходитися виключно на рахунках НПФ у Зберігача. Зберігач контролює діяльність КУА щодо інвестування пенсійних активів, і в разі виявлення порушень інформує Адміністратора, Раду фонду і відповідні державні органи. За рахунок цього нецільове використання коштів стає неможливим.

Ліцензування діяльності.

Діяльність всіх компаній, які надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, ліцензується. Законодавство встановлює достатньо серйозні економічні (розмір статутного і власного капіталу) та технічні (спеціальне програмне забезпечення, розмір і оснащення приміщення) вимоги до таких юридичних осіб, а також вимагає наявність висококваліфікованого персоналу.

Відповідальність суб'єктів, що забезпечують діяльність недержавного пенсійного фонду.

Адміністратор НПФ і компанія з управління активами несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань всім майном, яке належить їм на праві власності. Відповідальність Зберігача обмежується умовами договору про обслуговування пенсійного фонду Зберігачем.

Особлива процедура ліквідації недержавного пенсійного фонду.

НПФ не може бути ліквідований шляхом визнання його банкрутом. Навіть при погіршенні фінансового стану фонду учасник не втрачає свої пенсійні накопичення, вони можуть бути переведені до іншого пенсійного фонду, страхової організації або банківської установи за вибором учасника.

Звітність та надання інформації.

Компанії, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, подають звітність відповідним контролюючим органам та Раді фонду. КУА і Зберігач також подають звіти Адміністратору, для формування останнім консолідованої річної звітності. Закон зобов'язує щорічно публікувати річну фінансову звітність Фонду і результати його зовнішнього аудиту. Крім того, Адміністратор зобов'язаний щорічно безкоштовно надавати кожному учаснику Фонду інформацію про стан його індивідуального пенсійного рахунку у формі виписки станом на кінець року. Також виписку можна отримати на письмову вимогу за плату станом на будь-яку дату.

Диверсифікація інвестиційного портфеля.

Мінімізація ризику втрати пенсійних активів на етапі інвестування досягається за рахунок того, що держава чітко визначає, куди і в яких розмірах можуть бути вкладені пенсійні кошти, а також встановлює вимоги до цінних паперів, в які інвестуються активи НПФ (п.2, ст. 47 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»). Індивідуальна схема розміщення пенсійних активів НПФ працює згідно інвестиційної декларації. Інвестиційна декларація - це документ, який реєструється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та є обов’язковим для кожного НПФ. В інвестиційній декларації вказано, куди і як інвестуватимуться кошти, порядок контролю над цим процесом, вимоги до осіб, що здійснюють управління активами, тощо. Таким чином, досягається не лише виконання завдань щодо захисту пенсійних накопичень від інфляції, а й отримання інвестиційного прибутку, необхідного для виконання НПФ своїх зобов'язань перед учасниками.

 


Общая СЧА фондов
33,609,702 грн.
Фонды в управлении
Платинум
ЦИС*:550.77 грн.-0.91%
СЧА*:15,686,960 грн.-0.91%
ПИФ Аурум
ЦИС*:65.77 грн.-3.55%
СЧА*:3,465,460 грн.-3.55%
Аргентум
ЦИС*:65.40 грн.-4.26%
СЧА*:2,544,183 грн.-4.26%
Лаурус
ЦИС*:3.46554 грн.+0.02%
СЧА*:11,913,099 грн.+0.06%
Значения Индексов
KP-Dragon индекс
2370.16 -2.28%
UX индекс
1662.67 -5.82%
ПФТС индекс
450.76 -3.31%
ЦИС и СЧА на 25 мая 2018 г. **

* ЦИС — Цена инвест. сертификата, акции, пенсионной единицы
* СЧА — Стоимость чистых активов
** ЦИС и СЧА рассчитаны на конец предшествующего рабочего дня

Наши партнеры
Dragon Capital
2008 © Озон Капитал

Rambler's Top100