OZON Capital
Пенсионная реформа
Все о НПФ
Виды НПФ
Контрагенты НПФ
Органы управления НПФ
Гарантии
Пенсионные взносы
Пенсионные выплаты
Налогообложение
ОНПФ "Лаурус"
"Лаурус" - Физическим лицам
"Лаурус" - Юридическим лицам
Основные термины
Вопросы и ответы

Новости
Новости рынкa
22 июля 2015 г.
Новости рынкa
21 июля 2015 г.
Новости рынкa
20 июля 2015 г.
Новости рынкa
17 июля 2015 г.
Новости рынкa
16 июля 2015 г.


Пресса о нас
Личный счет: «Без паники»
08 мая 2013 г.
Личный счет: «Каникулы на Кипре»
01 апреля 2013 г.
Личный счет: «Время ставок»
18 марта 2013 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
17 сентября 2012 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
10 сентября 2012 г.
Все о НПФ / Пенсионные выплаты

У системі недержавного пенсійного забезпечення можуть здійснюватися наступні види пенсійних виплат:

- пенсія на визначений строк;

- одноразова пенсійна виплата;

- довічна пенсія.

ПЕНСІЯ НА ВИЗНАЧЕНИЙ СТРОК

Періодична пенсійна виплата здійснюється відповідно до договору про виплату пенсії на визначений строк. Для укладення такого договору учасник подає адміністратору НПФ заяву, в якій визначає момент початку отримання додаткової пенсії (так званий «пенсійний вік»). Така заява подається за два місяці до визначеної учасником дати настання пенсійного віку.

Пенсійний вік, після досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, визначається за заявою учасника фонду. Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, може бути меншим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, але не більш як на 10 років, якщо інше не визначено законом. Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, може бути більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням.

Учасник фонду має право змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подачі заяви Адміністратору фонду не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного пенсійного віку.

Періодичність пенсійних виплат учасник має право встановлювати самостійно (щомісячно, щоквартально або щорічно). Причому, вона не залежить від того, як часто робились внески в НПФ.

Строк отримання виплат також обирається учасником Фонду, але при цьому він має бути не менше 10 років.

Сума пенсійних виплат залежить виключно від розміру коштів накопичених на індивідуальному пенсійному рахунку учасника.

На початку кожного фінансового року особі, яка отримує пенсію на визначений строк, обов’язково надається інформація про стан індивідуального пенсійного рахунку.

ОДНОРАЗОВА ПЕНСІЙНА ВИПЛАТА

Одноразова пенсійна виплата здійснюється за заявою учасника фонду у випадках:

  • якщо на дату настання пенсійного віку, сума належних учаснику фонду пенсійних коштів не досягає суми, достатньої для забезпечення протягом 10 років щомісячної виплати у розмірі 50% офіційно затвердженого прожиткового мінімуму, законодавчо визначеного для непрацездатних громадян;
  • наявності або настання інвалідності учасника фонду, яка підтверджується довідкою медико-соціальної експертної комісії;
  • критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) учасника фонду, який підтверджується одним із таких документів:
  • формою первинної облікової документації № 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, у випадку наявності в учасника онкозахворювання або інсульту;
  • висновком (рішенням) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, засвідченим відповідними підписами та печаткою закладу охорони здоров’я, у якому зазначено, що стан здоров’я учасника на дату видачі довідки є критичним (для всіх видів захворювання, щодо яких лікарсько-консультативна комісія дійшла висновку, що такий стан здоров’я учасника є критичним);
  • виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України, підтвердженого документом відповідно до чинного законодавства.

Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово (крім здійснення такої виплати учаснику фонду у разі критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або наявності у нього інвалідності), проводиться в повній сумі пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду станом на дату отримання заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати.

У випадку надання відповідних документів, що підтверджують критичний стан здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або інвалідність учасника фонду, такий учасник має право самостійно визначити суму пенсійних коштів або частку пенсійних коштів у відсотках від загальної суми пенсійних коштів, облікованих на його індивідуальному пенсійному рахунку, що має бути йому виплачена.

Успадковані пенсійні кошти також виплачуються одноразово.

Пенсія на визначений строк та одноразова пенсійна виплата здійснюються Адміністратором фонду в безготівковій формі одним із способів:

- шляхом перерахування коштів на поточний або картковий банківський рахунок Учасника;

- поштовим переказом.

ДОВІЧНА ПЕНСІЯ

Довічна пенсія виплачується страховою організацією із коштів, накопичених в НПФ, на підставі договору страхування довічної пенсії впродовж життя учасника після досягнення ним пенсійного віку.

Для забезпечення виплати довічної пенсії адміністратор НПФ забезпечує перерахування страховій організації накопичених учасником коштів.

Довічна пенсія не успадковується.


Общая СЧА фондов
33,609,702 грн.
Фонды в управлении
Платинум
ЦИС*:550.77 грн.-0.91%
СЧА*:15,686,960 грн.-0.91%
ПИФ Аурум
ЦИС*:65.77 грн.-3.55%
СЧА*:3,465,460 грн.-3.55%
Аргентум
ЦИС*:65.40 грн.-4.26%
СЧА*:2,544,183 грн.-4.26%
Лаурус
ЦИС*:3.46554 грн.+0.02%
СЧА*:11,913,099 грн.+0.06%
Значения Индексов
KP-Dragon индекс
2370.16 -2.28%
UX индекс
1662.67 -5.82%
ПФТС индекс
450.76 -3.31%
ЦИС и СЧА на 25 мая 2018 г. **

* ЦИС — Цена инвест. сертификата, акции, пенсионной единицы
* СЧА — Стоимость чистых активов
** ЦИС и СЧА рассчитаны на конец предшествующего рабочего дня

Наши партнеры
Dragon Capital
2008 © Озон Капитал

Rambler's Top100