OZON Capital
Пенсионная реформа
Все о НПФ
Налогообложение
ОНПФ "Лаурус"
"Лаурус" - Физическим лицам
"Лаурус" - Юридическим лицам
Основные термины
Вопросы и ответы

Новости
Новости рынкa
22 июля 2015 г.
Новости рынкa
21 июля 2015 г.
Новости рынкa
20 июля 2015 г.
Новости рынкa
17 июля 2015 г.
Новости рынкa
16 июля 2015 г.


Пресса о нас
Личный счет: «Без паники»
08 мая 2013 г.
Личный счет: «Каникулы на Кипре»
01 апреля 2013 г.
Личный счет: «Время ставок»
18 марта 2013 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
17 сентября 2012 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
10 сентября 2012 г.
Пенсионные фонды / Основные термины
 • Адміністратор недержавного пенсійного фонду - юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
 • Відкритий пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи.
 • Вкладник недержавного пенсійного фонду - вкладник недержавного пенсійного фонду - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту та Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
 • Довічна пенсія (довічний ануїтет) - пенсійні виплати, які здійснюються страховою організацією на підставі договору страхування довічної пенсії протягом життя фізичної особи періодично після досягнення нею пенсійного віку відповідно до законодавства про страхування.
 • Зберігач пенсійного фонду - Національний банк України або банк, який на підставі відповідної ліцензії провадить діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.
 • Інвестиційна декларація - документ, який визначає інвестиційну політику недержавного пенсійного фонду, основні напрями та обмеження інвестування активів недержавних пенсійних фондів відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
 • Індивідуальний пенсійний рахунок - персоніфікований рахунок учасника пенсійного фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку у визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» порядку з метою обліку накопичених на користь учасника пенсійних коштів;
 • Компанія з управління активами - юридична особа, яка провадить професійну діяльність з управління активами на підставі відповідної ліцензії на провадження такої діяльності.
 • Недержавний пенсійний фонд - юридична особа, створена відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» порядку.
 • Одноразова пенсійна виплата - пенсійна виплата, що здійснюється одноразово у порядку та у випадках, визначених Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
 • Одиниця пенсійних активів - показник системи персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учасникові пенсійного фонду та обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді.

Сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику фонду, визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів фонду, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, на чисту вартість одиниці пенсійних активів фонду та відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду. Сума пенсійних коштів усіх учасників пенсійного фонду дорівнює чистій вартості активів пенсійного фонду.

Чиста вартість активів пенсійного фонду, кількість одиниць пенсійних активів фонду учасників фонду та чиста вартість одиниць пенсійних активів фонду визначаються кожного робочого дня.

 • Пенсійна виплата - грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у випадках, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
 • Пенсійна схема - документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду.
 • Пенсійний контракт - договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою.
 • Пенсія на визначений строк - пенсійні виплати, що здійснюються періодично протягом визначеного строку у порядку та у випадках, визначених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
 • Персоніфікований облік - збирання, оброблення, систематизація та зберігання передбаченої Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» інформації про учасників недержавного пенсійного забезпечення, відомостей про визначення їх прав на пенсійні виплати за рахунок коштів, накопичених на їх користь, а також для обчислення розміру цих виплат.
 • Учасник недержавного пенсійного фонду - фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду.

Інші терміни використовуються у значеннях, визначених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

 

 


Общая СЧА фондов
33,987,731 грн.
Фонды в управлении
Платинум
ЦИС*:555.85 грн.-0.89%
СЧА*:15,831,600 грн.-0.89%
ПИФ Аурум
ЦИС*:68.19 грн.-3.10%
СЧА*:3,593,178 грн.-3.09%
Аргентум
ЦИС*:68.31 грн.-4.19%
СЧА*:2,657,373 грн.-4.19%
Лаурус
ЦИС*:3.46478 грн.+0.02%
СЧА*:11,905,580 грн.+0.02%
Значения Индексов
KP-Dragon индекс
2425.41 -2.53%
UX индекс
1765.33 -3.39%
ПФТС индекс
466.20 -2.49%
ЦИС и СЧА на 24 мая 2018 г. **

* ЦИС — Цена инвест. сертификата, акции, пенсионной единицы
* СЧА — Стоимость чистых активов
** ЦИС и СЧА рассчитаны на конец предшествующего рабочего дня

Наши партнеры
Dragon Capital
2008 © Озон Капитал

Rambler's Top100