0-800-50-33-66

Написати нам

Українська

Приватний кабінет

Дополнительно

Українська

Приватний кабінет

Фонди в управлінні

Приватний кабінет

Питання та відповіді

Виберіть тему:

Інвестиційний фонд - деталі

Чи можу я регулярно отримувати відсотки або дивіденди від інвестицій в пайові інвестиційні фонди?

Ні, виплата відсотків і дивідендів за інвестиційними сертифікатами не передбачена (ст. 26 ЗУ «Про ІСІ» № 2299-ІІІ від 15.03.01). Інвестор отримує дохід тільки при продажі інвестиційних сертифікатів.

Коли я зможу отримати гроші, що належать мені від продажу цінних паперів фондів?

Згідно ст.44 ЗУ «Про ІСІ», термін між подачею учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати 7 робочих днів.

Як я отримую гроші при продажу цінних паперів фондів?

Гроші при продажі інвестиційних сертифікатів зараховуються на банківський рахунок інвестора, вказаний в заявці на продаж інвестиційних сертифікатів або акцій.

Як додатково купити цінні папери фондів?

Необхідно просто подати заявку на придбання. Анкету, копії паспорта та коду в цьому випадку подавати не потрібно.

Чому вартість сертифікатів сьогодні впала, хоча ринок вчора ріс?

Для визначення вартості чистих активів інвестиційних фондів використовується біржовий курс цінних паперів. Біржовий курс цінного папера розраховується в день проведення біржових торгів за цим цінним папером шляхом розрахунку середнього арифметичного зважених цін біржових контрактів (договорів), укладених у такий торговельний день.

А в розрахунку індексу біржі використовується не біржовий курс цінного паперу, а ціна цінного паперу на кінець торгів на біржі.

Таким чином, коли ринок стрімко зростає протягом дня, то ціна цінного паперу на кінець торгів на біржі буде вище ніж біржовий курс (середньозважена ціна), і коли ринок стрімко падає протягом дня, то ціна цінного паперу на кінець торгів на біржі буде нижче ніж біржовий курс (середньозважена ціна).

Відповідно це викликає незначну різницю між індексом біржі і показниками інвестиційних фондів.

Чи можна відіслати заявку на придбання цінних паперів фондів, анкету та паспортні дані електронною поштою?

Так.

Який час займає оформлення покупки цінних паперів фондів?

Якщо Ви вже є клієнтом нашої компанії, Вам достатньо зателефонувати нам і сказати на яку суму Ви плануєте купувати сертифікати і ми відправимо Вам заявку в електронному вигляді. Якщо Ви не є нашим клієнтом, Вам необхідно спочатку відкрити у в Драгон Капітал брокерський рахунок (це займе 20-30 хвилин), і вже з наступного дня можна буде подавати заявку на покупку сертифікатів.

Що я повинен зробити, щоб купити цінні папери фондів?

Цю процедуру можна знайти у нас на сайті за цим посиланням.

Які документи необхідні для покупки інвестиційних сертифікатів або акцій?

Перелік цих документів можна знайти у нас на сайті за цим посиланням.

  • Паспорт
  • Ідентифікаційний код
  • Банківські реквізити: довідка з Банку або копія договору про відкриття рахунку.

Якщо Ви є приватним підприємцем:

  • Виписка з ЄДР

Хто є Аудитором інвестиційних фондів, що знаходяться в управлінні ТОВ "КУА ОЗОН"?

ТОВ «Регістр». Місце знаходження: м Київ, вул. Червоноармійська, 27, оф.15. Поштова адреса: 01033, м.Київ, вул.Червоноармійська, 27, оф.15. Свідоцтво: АПУ №0439 від 26.01.01г.

Хто є Зберігачем інвестиційних фондів, що знаходяться в управлінні ТОВ "КУА ОЗОН"?

ПАТ «УкрСиббанк». Місце розташування: Харків, пр-т Московський, 60 Ліцензія ДКЦПФР: АЕ № 286557.

Яка мінімальна сума інвестиції до Фонду? Якою валютою можна оплатити інвестиційні сертифікати?

Мінімальна сума грошових коштів, яку можна інвестувати в наші фонди - 1000 грн. Оплата інвестиційних сертифікатів і акцій проводиться в гривнях.

На який мінімальний (максимальний) термін можна інвестувати гроші?

Залежно від того, яку інвестиційну стратегію Ви вибрали, а, отже, і тип фонду гроші можна забрати щодня, раз на місяць або по закінченню терміну діяльності фонду відповідно.

Інвестиційний фонд - оподаткування

Чи є КУА податковим агентом інвестора - фізичної особи?

Ні, КУА не є податковим агентом інвестора - фізичної особи, однак вона зобов'язана подавати до податкової інспекції інформацію про всі викуплені у фізичних осіб інвестиційні сертифікати в формі 1-ДФ.

Хто платить/утримує податок з прибутку інвестора - фізичної особи?

Вся відповідальність за сплату податку лежить на самому інвесторові. Компанія з управління активами не є податковим агентом фізичної особи при виплаті йому доходу від операцій купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів. Річний розрахунок проводиться інвестором при подачі річної декларації до податкової інспекції за місцем проживання - до 01 квітня.

Які податки стягуються з інвестора?

Цю інформацію можна знайти у нас на сайті за цим посиланням.

Інвестиційний фонд - загальна інформація

Кому дістануться гроші в разі моєї смерті? Чи потрібно вказувати інвестиційні сертифікати в заповіті?

У разі смерті, інвестиційні сертифікати, як цінний папір, підлягають спадкоємства поряд з іншим майном фізичної особи за заповітом або в порядку черговості.

Що станеться, якщо будуть подані заявки на погашення всіх інвестиційних сертифікатів?

Всі заявки будуть задоволені.

Що відбувається з активами фонду, якщо Компанія по управлінню активами збанкрутувала?

Майно інвестиційного фонду не є майном Компанії з управління активами і не використовується для погашення її боргів і зобов'язань при банкрутстві. У разі банкрутства або ліквідації КУА, управління Фондом, за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку переходить до тимчасової КУА доти, поки інвестори Фонду не виберуть нову КУА.

Що станеться з майном фонду, якщо він припинить своє існування?

Все майно буде реалізовано, а отримані від його реалізації кошти будуть розподілені серед інвесторів фонду.

Що таке вартість чистих активів (ВЧА)?

Вартість чистих активів (ВЧА) - це різниця між вартістю майна, що належить фонду (активи), і розміром зобов'язань фонду (пасиви). При цьому вартість активів фонду розраховується виходячи з поточних біржових котирувань фінансових активів, які входять в портфель фонду.

Як і коли розраховується вартість інвестиційних сертифікатів?

Вартість інвестиційних сертифікатів розраховується щодня шляхом ділення вартості чистих активів інвестиційного фонду на кількість проданих сертифікатів.

Інвестиційні сертифікати одного фонду дають їх власникам рівні права?

Так, всі інвестори Фонду мають рівні права.

Чи можна продати інвестиційний сертифікат третій особі?

Так, але це можна зробити тільки через ліцензованого брокера. Участь брокера необхідно відповідно до п.9 ст.17 ЗУ «Про Цінні папери та Фондовому ринку» № 3480-IV від 23.02.2006р.

Чи можна купити або продати дробову кількість інвестиційних сертифікатів?

Ні, інвестиційний сертифікат є неподільним цінним папером.

Чи можна подарувати інвестиційні сертифікати?

Так, це можливо. Але оскільки інвестиційний сертифікат є іменним цінним папером, то для дарування необхідно забезпечити заміну імені власника сертифіката. Це можна зробити за допомогою брокера.

Чи є інвестиційний сертифікат іменним або його можна оформити на пред'явника?

Інвестиційний сертифікат - це іменний цінний папір, і на пред'явника її оформити не можна.

Що таке інвестиційний сертифікат?

Інвестиційний сертифікат (ІС) є іменним цінним папером, що засвідчує право його власника на частку в майні пайового фонду. Підтвердженням того, що клієнт став власником ІС, служить виписка з реєстру ІС і Свідоцтво ІС (при документарній формі випуску цінних паперів) або виписка з рахунку в цінних паперів (при бездокументарній формі), де вказується кількість придбаних ІС.

У чому полягає сенс інвестування коштів в ПІФ?

Купуючи сертифікати ПІФу, інвестор стає співвласником активів Фонду на рівних правах з іншими інвесторами Фонду. Зростання біржової ціни на активи Фонду веде до зростання вартості всього портфеля Фонду, і відповідно до зростання ціни сертифікату. А різниця між ціною покупки сертифікату та його поточною вартістю і складає дохід від інвестування коштів в ПІФ.

Що таке диверсифікований ПІФ?

Диверсифікований фонд, це фонд, який шляхом інвестування в велику кількість фінансових інструментів розподіляє ризики як між емітентами, так і між класами фінансових активів. Зокрема, в такому Піфе 40% активів вкладаються в акції, а 60% в інструменти з фіксованою прибутковістю (корпоративні, муніципальні, державні облігації та депозити). При цьому, на одного емітента не доводиться більше 5% активів Фонду.

Що таке інтервальний ПІФ?

Інтервальний ПІФ - це такий інвестиційний фонд, цінні папери якого викуповуються самим фондом тільки в строго певні періоди часу (інтервали).

Що таке пайовий інвестиційний фонд (ПІФ)?

ПІФ - це інститут спільного (колективного) інвестування, в якому кожному інвестору належить певна частка в сукупному капіталі ПІФу. Частка володіння безпосередньо залежить від кількості інвестиційних сертифікатів, якими володіє інвестор. Активами фонду управляє Компанія з управління активами (КУА), яка вкладає їх на фондовому ринку в різні цінні папери (акції, облігації), прагнучи при цьому забезпечити максимально можливу прибутковість для інвесторів фонду.

Чи існують ПІФи в такому вигляді на заході або це наш винахід? В яких ще країнах розвинена ця система?

Індустрія інвестиційних фондів існують більш ста років. Особливого поширення вона набула в США, Західній Європі, Японії і Австралії. У Росії ця індустрія ще молода, але її розвиток йде дуже великими темпами.

Чи належить майно Фонду Компанії з управління активами?

Ні. Майно (активи) фонду є майном власників інвестиційних сертифікатів фонду, яким вони володіють на правах пайової власності.

Інвестиційний фонд - відмінні риси

Гарантується мінімальна прибутковість вкладень в інвестиційний фонд?

Ні, згідно з Положенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 3 від 11.01.02 (ст.8.1.18), Компанія з управління активами не має права гарантувати прибутковість інвестицій в інвестиційні фонди.

Наскільки ризиковано вкладення грошей в інвестиційний фонд?

Вкладаючи кошти в пайовий інвестиційний фонд, потрібно розуміти, що, як і будь-яка інвестиція, вона несе в собі певні ризики. Кожен з цих ризиків ми постаралися максимально мінімізувати: (1) Ринкові ризики. Вони пов'язані з тим, що ціни на фінансові інструменти, що знаходяться в портфелі фонду, можуть як зростати, так і падати. І знизити ці ризики може лише професіоналізм менеджерів КУА. На сьогодні КУА Драгон Есет Менеджмент зібрала високопрофесійну команду менеджерів з управління активами, яка складається з професіоналів з великим досвідом роботи як на українському, так і на міжнародних ринках капіталу. (2) Ризики збереження активів. Ці ризики пов'язані з надійністю зберігача, у якого інвестиційний фонд зберігає свої активи. У всіх інвестиційних фондів, що знаходяться в управлінні КУА Драгон Есет Менеджмент, цей ризик максимально мінімізований, оскільки зберігачем є ІНГ Банк Україна, який на сьогодні має найвищу і надійну репутацію на ринку України. (3) Ризики правдивості інформації. Ці ризики пов'язані з можливістю навмисного спотворення інформації. Дані ризики практично відсутні в світлі якісного і постійного контролю як за діяльністю кожного інвестиційного фонду, так і за КУА в цілому з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР).

Хто керує ПІФом, хто приймає рішення про операції з цінними паперами?

Рішення про інвестування коштів ПІФу приймає Компанія по управлінню активами КУА Озон під контролем Зберігача АТ Укрсиббанк.

Що краще - вкласти гроші в ПІФ або самостійно інвестувати на фондовому ринку?

Якщо ви не професіонал фондового ринку, якщо у вас обмежений вільний час - то краще вкласти гроші в ПІФ. Інвестор, купуючи інвестиційні сертифікати ПІФу, передає в довірче управління кошти професійному управляючому - Компанії з управління активами (КУА), яка зацікавлена ​​в максимальному прирості вартості інвестиційних сертифікатів (ІС). Купивши ІС, інвестор отримує можливість отримати прибуток з мінімальними витратами часу і власних сил. Більш того, набагато більший обсяг коштів в управлінні КУА в порівнянні із засобами приватного інвестора дозволяє КУА інвестувати кошти на максимально вигідних для своїх інвесторів умовах і з меншими витратами.

У чому переваги ПІФу як форми інвестування?

Основна перевага ПІФу полягає в тому, що інвестор, включаючись в колективне інвестування з відносно невеликими коштами, користується всіма перевагами професійного управління на фондовому ринку. Навіть невелика сума, інвестована через ПІФ, буде диверсифікована, тобто активи фонду не вкладаються в одну або в невелику кількість цінних паперів, що дозволяє знизити ризик. До інших переваг відносяться: - Максимальна доступність і прозорість інформації про діяльність фонду; - Жорсткий контроль над діяльністю фонду з боку державних органів; - Пільгове оподаткування (згідно з податковим законодавством ПІФ не платить податок на прибуток).

У чому відмінність інвестиційних фондів від банків?

У банку дохід вкладника не перевищить відсотка по депозиту незалежно від того, який прибуток отримає сам банк. У фонді ж інвестор отримує весь прибуток, отриманий фондом від інвестування вкладених грошей.

Чим ПІФ краще за депозит?

У ПІФу перед депозитом є кілька переваг: - ПІФ потенційно може принести велику прибутковість, ніж вклад у банку; - Кошти, вкладені в ПІФ, можна забрати в будь-який час і в будь-якому (в тому числі - частковому) обсязі без втрати доходу по них, в той час як по депозитах, як правило, передбачені штрафні санкції при достроковому розірванні депозитного договору.

Інвестиційний фонд - регулювання

Чи може ПІФ переїхати, не попередивши інвесторів?

ПІФ нікуди переїхати не може, оскільки ПІФ - це всього лише майновий комплекс, тобто інвестиційний портфель. Переїхати може Компанія з управління активами. Свої нові координати Компанія зобов'язана повідомити Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР), зберігачу (АТ Укрсиббанк), Державної податкової інспекції і обов'язково відобразити цю інформацію на своєму сайті. Інвесторів попереджати при цьому необов'язково. Тому в разі зміни адреси КУА його можна дізнатися в будь-який з цих організацій або на сайті.

Чи можуть кошти фонду вкладатися в цінні папери іноземних компаній?

Згідно з чинним законодавством - це можливо, але на практиці це ще складно реалізовується через слабке розвитку депозитарної системи.

Чи можуть кошти фонду інвестуватися в похідні цінні папери (опціони і ф'ючерси)?

Ні, це заборонено чинним законодавством.

Якими законами регулюється діяльність фондів? Перед ким ПІФи несуть відповідальність?

Основним законом, що регулює діяльність фондів, є ЗУ «Про інститути спільного інвестування», № 2299-ІІІ від 15.03.2001р. Згідно ст.33 ЗУ «Про ІСІ» «... компанія з управління активами несе майнову відповідальність за збитки, які були нанесені Фонду її діями (бездіяльністю), згідно із законом і умовами договору. Компанія з управління активами відшкодовує витрати, понесені Фондом, який здійснює відкриту підписку на свої цінні папери, якщо протягом року вартість чистих активів Фонду в розрахунку на один сертифікат Фонду зменшилася нижче його номінальної вартості більш ніж на 20% в результаті порушення компанією з управління активами норм цього закону».

Компанія з управління активами

Чи обумовлюється заздалегідь, в які цінні папери інвестує кошти Компанія з управління активами?

Так, це обумовлюється в Інвестиційній декларації фонду. Її можна знайти на нашому сайті у відповідних розділах по Платинуму, Ауруму і Аргентуму

Хто ще, крім КУА, бере участь в системі управління активами інвестиційних фондів?

Крім Компанії з управління активами, у функціонуванні системи інвестиційних фондів беруть участь Зберігач і Аудитор. Вони є юридичними особами і мають необхідні ліцензії. Зберігач, відповідає за збереження коштів, аудитор підтверджує фінансову звітність кожного інвестиційного фонду і самої КУА.

Чи повинна компанія з управління активами надавати будь-яку звітність інвесторам? Яку?

Щодня на нашому сайті публікується зміна прибутковості фондів і вартості інвестиційних сертифікатів. Також на сайті можна знайти фінансову звітність на кожну звітну дату.

Хто регулює діяльність Озон Капітал?

Діяльність Компанії регулюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та здійснюється на підставі:
-Ліцензіїі на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 162 від 16.02.2016р., строк дії - необмежений).
-Ліцензіїі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів серії АВ № 614853 від 25.06.2015р., строк дії - необмежений).

Хто є контрагентами компанії Озон Капітал?

Наші контрагенти - провідні українські та транснаціональні фінансові компанії серед яких Райфазен Банк Аваль, УкрСиббанк (BNP Paribas Group), а також Dragon Capital - найбільший український інвестиційний банк.

Хто є клієнтами Озон Капітал?

Клієнти наших інвестиційних фондів - це фізичні та юридичні особи, які розуміють перспективу зростання українського фондового ринку в довгостроковій перспективі та вирішили диверсифікувати свої заощадження вклавши їх не тільки в депозити і нерухомість, а й у фондовий ринок.

Клієнти нашого пенсійного фонду - люди, які усвідомили, що в найближчій перспективі покладатися на державну пенсію не варто і вирішили самостійно подбати про своє заможне майбутнє та довірили нам, як надійному і перевіреному часом партнеру, свої заощадження.

Чому Озон Капітал?

Інвестиційні фонди, що знаходяться під управлінням нашої компанії, показують незмінно одні з кращих показників прибутковості і надійності в Укранина. Багато років поспіль у рейтингу аналітичних команд наша команда визнається однією з кращих в Україні.

Який досвід роботи має компанія Озон Капітал?

Компанія ТОВ "КУА ОЗОН" була створена в 2006 році. Команда менеджерів з управління активами має більш ніж 10-річний досвід роботи як на українському, так і на міжнародних ринках капіталу.

Які послуги пропонує компанія Озон Капітал?

ТОВ "КУА ОЗОН" надає послуги з управління активами інвестиційних та недержавних пенсійних фондів, а також з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Що змінилося в зв'язку з ребрендингом?

У зв'язку з ребрендингом у компанії змінилося тільки ім'я і адресу. Тепер компанія називається ТОВ «КУА ОЗОН», а нова адреса - Київ 03150, вул. Антоновича 60/16. При цьому код ЄДРПОУ компанії залишається колишнім. Так само компанія повністю зберегла всю свою команду і продуктову лінійку.

Не знайшли відповіді на своє питання?

Запитайте наших фахівців і ми обов'язково вам відповімо.


Фонди в управлінні

Фонди в управлінні

Аргентум

ЦІС*

8.45 грн.

+0 %

ВЧА*

187 207 грн.

+0 %

Платинум

ЦІС*

428.15 грн.

+0 %

ВЧА*

9 301 599 грн.

-799.31 %

Аурум

ЦІС*

8.94 грн.

+0 %

ВЧА*

202 072 грн.

+0 %

Лаурус

ЦІС*

4.90484 грн.

+0.04 %

ВЧА*

19 103 816 грн.

+0.04 %

Значення Індексів

ПФТС індекс

507.03

+0 %

UX індекс

1 194.15

+0 %

Загальна ВЧА фондів

28 794 693 грн.

ЦІС і ВЧА на 25 Червня 2024 **

*ЦІС — Ціна інвест. сертифіката, акції, одиниці пенсійних активів

*ВЧА - Вартість чистих активів

**ЦІС та ВЧА розраховані на кінець попереднього робочого дня

А у Вас есть финансовый план?

УкрсибБанк
Райфайзен
Dragon Capital