0-800-50-33-66

Написати нам

Українська

Приватний кабінет

Дополнительно

Українська

Приватний кабінет

Фонди в управлінні

Приватний кабінет

Словник термінів

а

Адміністратор недержавного пенсійного фонду

Юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

в

Вкладник недержавного пенсійного фонду

Особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту та Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Відкритий пенсійний фонд

Недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи.

д

Довічна пенсія (довічний ануїтет)

Пенсійні виплати, які здійснюються страховою організацією на підставі договору страхування довічної пенсії протягом життя фізичної особи періодично після досягнення нею пенсійного віку відповідно до законодавства про страхування.

з

Зберігач пенсійного фонду

Національний банк України або банк, який на підставі відповідної ліцензії провадить діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.

і

Індивідуальний пенсійний рахунок

Персоніфікований рахунок учасника пенсійного фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку у визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» порядку з метою обліку накопичених на користь учасника пенсійних коштів.

Інвестиційна декларація

Документ, який визначає інвестиційну політику недержавного пенсійного фонду, основні напрями та обмеження інвестування активів недержавних пенсійних фондів відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

к

Компанія з управління активами

Юридична особа, яка провадить професійну діяльність з управління активами на підставі відповідної ліцензії на провадження такої діяльності.

н

Недержавний пенсійний фонд

Юридична особа, створена відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» порядку.

о

Одиниця пенсійних активів

Показник системи персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учасникові пенсійного фонду та обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді.

Одноразова пенсійна виплата

Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово у порядку та у випадках, визначених Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

п

Персоніфікований облік

Збирання, оброблення, систематизація та зберігання передбаченої Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» інформації про учасників недержавного пенсійного забезпечення, відомостей про визначення їх прав на пенсійні виплати за рахунок коштів, накопичених на їх користь, а також для обчислення розміру цих виплат.

Пенсія на визначений строк

Пенсійні виплати, що здійснюються періодично протягом визначеного строку у порядку та у випадках, визначених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Пенсійний контракт

Договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою.

Пенсійна схема

Документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду.

Пенсійна виплата

Грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у випадках, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

у

Учасник недержавного пенсійного фонду

Фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду.

Фонди в управлінні

Фонди в управлінні

Аргентум

ЦІС*

8.55 грн.

+0 %

ВЧА*

189 550 грн.

+0 %

Платинум

ЦІС*

428.15 грн.

+0 %

ВЧА*

9 301 599 грн.

-799.31 %

Аурум

ЦІС*

47.30 грн.

-1.52 %

ВЧА*

1 069 556 грн.

-1.52 %

Лаурус

ЦІС*

4.90484 грн.

+0.04 %

ВЧА*

19 103 816 грн.

+0.04 %

Значення Індексів

ПФТС індекс

507.03

+0 %

UX індекс

1 275.29

-3.92 %

Загальна ВЧА фондів

29 664 521 грн.

ЦІС і ВЧА на 24 Квітня 2024 **

*ЦІС — Ціна інвест. сертифіката, акції, одиниці пенсійних активів

*ВЧА - Вартість чистих активів

**ЦІС та ВЧА розраховані на кінець попереднього робочого дня

А у Вас есть финансовый план?

УкрсибБанк
Райфайзен
Dragon Capital