0-800-50-33-66

Написати нам

Українська

Приватний кабінет

Дополнительно

Українська

Приватний кабінет

Фонди в управлінні

Приватний кабінет
Новини компанії

Прийнято рішення про продовження строку діяльності Закритого Недиверсифікованого Венчурного Пайового Інвестиційного Фонду «ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Принято решение о продлении строка деятельности Закрытого Недиверсификованого Венчурного Паевого Инвестиционного Фонда «ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ТОВ «КУА ОЗОН», код ЄДРПОУ 33936496, повідомляє, що 28.09.2020р. Загальними зборами учасників ТОВ «КУА ОЗОН» (Протокол №144 від «28» вересня 2020р.) було прийнято рішення про продовження строку діяльності Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Девелопмент», код ЄДРІСІ 2331537, (далі – Фонд), на 10 (десять) років до 27.12.2030 року.

У зв’язку з прийняттям рішення про продовження строку діяльності Фонду ТОВ «КУА ОЗОН» здійснює обов’язковий викуп інвестиційних сертифікатів (далі - ІС) Фонду в його учасників у такому порядку:
1. Місце подання заявок про викуп ІС (далі – Заявка): 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 64/16;
2. Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками подаються наступні документи:
- Фізичними особами: заявка на викуп ІС (за формою, наведеною в додатку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338); паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства може бути використаний на території України для укладення правочинів); документ, що містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків.
- Юридичними особами: заявка на викуп ІС (за формою, наведеною в додатку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338); оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідні для здійснення ТОВ «КУА ОЗОН» заходів з ідентифікації, верифікації та вивчення учасників Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність).
3. Розрахунки з учасниками здійснюються за розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Фонду, а саме 1 368,52530 грн. за один ІС.
4. Дата початку приймання Заявок – 28 вересня 2020 року. Дата закінчення приймання Заявок — 28 грудня 2020 року.
5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки: у разі недостатності грошових коштів для виплати учасникам Фонду, ТОВ «КУА ОЗОН» забезпечує продаж активів Фонду. Строк реалізації активів Фонду для здійснення викупу його ІС не повинен перевищувати 3 (трьох) календарних місяців з дати закінчення приймання Заявок. Строк проведення розрахунків за викуплені ІС не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду. Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового переказу коштів на рахунок, зазначений у Заявці.
6. У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо) з особою, яка відповідно до Заявки передала ТОВ «КУА «ОЗОН» інвестиційні сертифікати, ТОВ «КУА ОЗОН» протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснює депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР. Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники, що не отримали належні їм кошти повідомляються письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з дати депонування.

Фонди в управлінні

Фонди в управлінні

Аргентум

ЦІС*

65.88 грн.

+0.3 %

ВЧА*

1 461 711 грн.

+0.31 %

Платинум

ЦІС*

449.12 грн.

-0.01 %

ВЧА*

9 847 471 грн.

-0.01 %

Аурум

ЦІС*

62.16 грн.

+0.27 %

ВЧА*

1 581 889 грн.

+0.28 %

Лаурус

ЦІС*

4.70523 грн.

+0.01 %

ВЧА*

18 193 634 грн.

+0.02 %

Значення Індексів

ПФТС індекс

525.05

+0 %

UX індекс

1 915.18

+1.21 %

Загальна ВЧА фондів

31 084 705 грн.

ЦІС і ВЧА на 30 Липня 2021 **

*ЦІС — Ціна інвест. сертифіката, акції, одиниці пенсійних активів

*ВЧА - Вартість чистих активів

**ЦІС та ВЧА розраховані на кінець попереднього робочого дня

А у Вас есть финансовый план?

УкрсибБанк
Райфайзен
Dragon Capital